Европейски съюз

Право на ЕС

Правото на ЕС се състои от „първично“ и „вторично“ законодателство. Договорите (първично законодателство) са основата на всички действия на ЕС.

Вторичното законодателство – регламенти, директиви и решения – се изготвя на базата на принципите и целите, залегнали в договорите.

Back to top