Europska unija

Ugovori EU-a

Europska unija temelji se na vladavini prava. To znači da se svako njezino djelovanje temelji na ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a. Na primjer, ako neko područje politike nije navedeno u ugovoru, Komisija ne može predložiti zakonodavni akt u tom području.

Ugovor je obvezujući sporazum među državama članicama EU-a. U njemu su utvrđeni ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, postupak odlučivanja te odnosi između EU-a i njegovih država članica.

Ugovori se izmjenjuju radi učinkovitijeg i transparentnijeg djelovanja EU-a, pristupanja novih država članica te uvođenja novih područja suradnje kao što je jedinstvena valuta.

Institucije EU-a donose zakonodavstvo u skladu s ugovorima, a države članice zatim ga provode. Potpuni tekstovi ugovora, zakonodavnih akata, sudske prakse i zakonodavnih prijedloga mogu se pogledati u bazi podataka europskog zakonodavstva EUR-Lex.

Glavni ugovori su:

Ugovor iz Lisabona

Potpisan: 13. prosinca 2007.
Stupio na snagu: 1. prosinca 2009.

Svrha: demokratičnija i učinkovitija Europska unija, spremnija i ujedinjena u rješavanju globalnih problema kao što je promjena klime.

Glavne promjene: veće ovlasti Europskom parlamentu, promjena postupka glasovanja u Vijeću, građanska inicijativa, stalni predsjednik Europskog vijeća, nova funkcija visokog predstavnika za vanjske poslove, nova diplomatska služba EU-a.

Ugovorom iz Lisabona jasno se utvrđuju:
- ovlasti EU-a
- ovlasti država članica EU-a
- zajedničke ovlasti.

Cjelovit tekst Ugovora iz Lisabona

Ugovor o Ustavu za Europu (2004.), sličnih ciljeva kao Ugovor iz Lisabona, potpisan je, ali nije nikada ratificiran.

Ugovor iz Nice

Potpisan: 26. veljače 2001.
Stupio na snagu: 1. veljače 2003.

Svrha: reforma institucija za učinkovito djelovanje EU-a nakon proširenja na 25 država članica.

Glavne promjene: metoda izmjene sastava Komisije i redefiniranje sustava glasovanja u Vijeću.

Cjeloviti tekst Ugovora iz Nice

Ugovor iz Amsterdama

Potpisan: 2. listopada 1997.
Stupio na snagu: 1. svibnja 1999.

Svrha: reforma institucija EU-a i priprema za ulazak novih država članica.

Glavne promjene: izmjena, renumeracija i izrada pročišćenog teksta Ugovora o EU-u i Ugovora o EEZ-u. Transparentnije odlučivanje (pojačana upotreba redovnog zakonodavnog postupka).

Cjeloviti tekst Ugovora iz Amsterdama

Ugovor o Europskoj uniji – Ugovor iz Maastrichta

Potpisan: 7. veljače 1992.
Stupio na snagu: 1. studenoga 1993.

Svrha: priprema za Europsku monetarnu uniju i uvođenje elemenata političke unije (građanstvo, zajednička vanjska i unutarnja politika).

Glavne promjene: osnivanje Europske unije i uvođenje postupka suodlučivanja kojim Parlament dobiva veće ovlasti u odlučivanju. Novi oblici suradnje među vladama EU-a, primjerice u području obrane, pravosuđa i unutarnjih poslova.

Cjeloviti tekst Ugovora iz Maastrichta

Jedinstveni europski akt

Potpisan: 17. veljače 1986. (Luxembourg) / 28. veljače 1986. (Hag)
Stupio na snagu: 1. srpnja 1987.

Svrha: reforma institucija i priprema za članstvo Portugala i Španjolske te ubrzavanje postupka odlučivanja kao priprema za uspostavu jedinstvenog tržišta.

Glavne promjene: širenje primjene glasovanja kvalificiranom većinom u Vijeću (tako je jednoj državi teže uložiti veto na prijedlog zakonodavnog akta), jačanje utjecaja Europskog parlamenta uvođenjem postupaka suradnje i pristanka.

Cjeloviti tekst Jedinstvenog europskog akta

Ugovor o spajanju – Bruxelleski ugovor

Potpisan: 8. travnja 1965.
Stupio na snagu: 1. srpnja 1967.

Svrha: modernizirati europske institucije.

Glavne promjene: stvaranje jedinstvene Komisije i jedinstvenog Vijeća za tadašnje tri europske zajednice (EEZ, Euratom, EZUČ). Stavljen izvan snage Ugovorom iz Amsterdama.

Cjeloviti tekst Ugovora o spajanju

Ugovori iz Rima – Ugovori o EEZ-u i Euratomu

Potpisani: 25. ožujka 1957.
Stupili na snagu: 1. siječnja 1958.

Svrha: osnivanje Europske ekonomske zajednice (EEZ) i Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom).

Glavne promjene: uključivanje gospodarske suradnje u europske integracije.

Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice
Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik

Potpisan: 18. travnja 1951.
Stupio na snagu: 23. srpnja 1952.
Prestao važiti: 23. srpnja 2002.

Svrha: stvoriti međuovisnost između industrije ugljena i čelika tako da nijedna država više ne može mobilizirati svoje oružane snage bez znanja ostalih. Na taj način smanjeno je nepovjerenje i napetost nakon Drugog svjetskog rata. Ugovor o EZUČ-u prestao je važiti 2002.

Cjeloviti tekst Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik


Osnivački su ugovori izmijenjeni kada su nove države pristupile EU-u:

  • 1973. (Danska, Irska, Ujedinjena Kraljevina)
  • 1981. (Grčka)
  • 1986. (Španjolska, Portugal)
  • 1995. (Austrija, Finska, Švedska)
  • 2004. (Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovačka, Slovenija)
  • 2007. (Bugarska, Rumunjska)
  • 2013. (Hrvatska).
Preuzimanja: 
Back to top