Europeiska Unionen

Tyck till om EU-politiken

Tyck till om EU-politiken

Vill du engagera dig i EU-politiken? Det finns olika sätt du kan göra det på:

Medborgarinitiativ

Starta ett medborgarinitiativ och uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en fråga som är viktig för dig. För att visa att initiativet har ett brett stöd måste du samla in underskrifter från en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 28).

Samråd

När EU-kommissionen börjar arbeta på ett nytt politiskt initiativ eller vill ändra gällande lagstiftning håller man oftast ett samråd.

Privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av eller experter på ämnet kan då hjälpa kommissionen att utforma ett förslag. Förslaget går sedan vidare till rådet och Europaparlamentet där det diskuteras ytterligare innan det kan antas.

Medborgardialoger

Medborgardialoger hålls i olika städer runtom i EU för att lyssna till allmänheten och diskutera frågor som engagerar människor.

Framställningar till Europaparlamentet

Du som är medborgare eller bor i ett EU-land kan skicka in en framställning till Europaparlamentet om något som påverkar dig direkt. Även företag, organisationer och föreningar med huvudkontor i EU har rätt att lämna in framställningar.

Kommissionens arbete – Meddelanden

Om du vill få mejl om nya färdplaner eller offentliga samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden.

Öppenhetsregistret

Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Formella klagomål

Vill du lämna in ett klagomål? Du kan

Se också: