Evropska unija

Vaš prispevek k politikam EU

Vaš prispevek k politikam EU

Želite sodelovati pri pripravi politik EU? Na voljo imate več možnosti:

Evropska državljanska pobuda

Če menite, da bi EU morala sprejeti zakonodajo v zvezi z določenim vprašanjem, razmislite o evropski državljanski pobudi in Evropsko komisijo pozovite, naj pripravi zakonodajni predlog. Dokazati boste morali, da ima vaša pobuda široko podporo. To pomeni, da jo mora podpisati milijon državljanov EU iz najmanj četrtine držav EU (7 od 27).

Trenutno poteka pregled uredbe o evropski državljanski pobudi.

Peticije pri Evropskem parlamentu

Državljani in prebivalci EU ter podjetja in druge organizacije s sedežem v Evropski uniji lahko na Evropski parlament naslovijo peticijo v zvezi s politiko EU, ki jih neposredno zadeva.

Javna posvetovanja in drugi načini, kako podati svoje mnenje

Evropska komisija v okviru prizadevanj za boljše pravno urejanje ponuja še več možnosti sodelovanja pri pripravi zakonodaje EU. Povejte svoje mnenje:

Kako do učinkovitejših in uspešnejših predpisov EU? Uporabite obrazec Zmanjšajte breme.

Virtualne skupnosti SINAPSE strokovnjakom omogočajo, da povedo svoje mnenje o oblikovanju politik EU.

Dialogi z državljani

Dialogi z državljani potekajo v mestih po vsej EU. Dialogi so priložnost, da s predstavniki Evropskega parlamenta, Komisije in drugih organov EU razpravljate o vprašanjih, ki so za vas pomembna.

Vaše mnenje o prihodnosti Evrope

Sodelujte tudi v posebnem spletnem posvetovanju. Tako boste pomagali oblikovati prihodnost EU.

Uradne pritožbe

Različne možnosti

Register za preglednost

Ste zastopnik organizacije ali kot samozaposleni izvajate dejavnosti, ki vplivajo na postopek oblikovanja politik in odločanja v institucijah EU?

Vpišite se v register za preglednost.

Back to top