Evropska unija

Sodelujte pri oblikovanju politik EU

Sodelujte pri oblikovanju politik EU

Želite sodelovati pri pripravi politik EU? Na voljo imate več možnosti:

Evropska državljanska pobuda

Si želite, da bi EU sprejela zakonodajo v zvezi z določenim vprašanjem? Lahko na primer začnete evropsko državljansko pobudo in Evropsko komisijo pozovete, naj predlaga zakonodajni akt na to temo. 

Ko bo pobuda dosegla milijon podpisov (iz najmanj 7 držav EU, da bi bila podpora resnično razširjena), se bo Komisija odločila, ali bo morebiti sprejela kakšne ukrepe. 

Peticije pri Evropskem parlamentu

Na Evropski parlament lahko naslovite peticijo o vprašanjih, povezanih s politikami EU, ki vas neposredno zadevajo kot posameznika (državljana, rezidenta) ali organizacijo, podjetje itd.

Posvetovanja in drugi načini za izražanje mnenja

Komisija z agendo za boljše pravno urejanje ponuja več možnosti sodelovanja pri pripravi zakonodaje EU:

• izrazite svoje mnenje o predlogih ukrepov EU na portalu Povejte svoje mnenje
• delite svoje mnenje in predloge za poenostavitev veljavne zakonodaje EU na portalu Povejte svoje mnenje: poenostavite!

Dialogi z državljani

Dialogi z državljani potekajo v mestih po vsej EU. Dialogi so priložnost, da s predstavniki Evropskega parlamenta, Komisije in drugih organov EU razpravljate o vprašanjih, ki so za vas pomembna.

Konferenca o prihodnosti Evrope

Če imate mnenje o širši usmeritvi EU v prihodnosti, ga lahko predstavite v novi vseevropski pobudi, konferenci o prihodnosti Evrope, ki jo skupaj organizirajo Evropski parlament, Svet in Evropska komisija. 

S pomočjo konference naj bi evropski državljani in državljanke dobili več besede pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Segala bo veliko dlje od prestolnic EU in dosegla vsak kotiček Evrope, da bi v celoti odražala našo raznolikost in okrepila povezavo med Evropejci in Evropejkami ter institucijami, ki jim služijo. 

V ta namen bodo organizirani številni dogodki in razprave po vsej EU, med drugim okrogle mize z državljani in državljankami, vzpostavljena pa bo tudi nova interaktivna večjezična digitalna platforma.

Uradne pritožbe

Če niste prepričani, na koga nasloviti pritožbo, se obrnite na Europe Direct.

Register za preglednost

Zastopate organizacijo, ki izvaja dejavnosti z vplivom na postopek oblikovanja politik in odločanja v institucijah EU, oziroma ste samozaposlena oseba, ki izvaja takšne dejavnosti? 

V tem primeru se lahko vpišete v register EU za preglednost, ki ga skupaj upravljata Evropski parlament in Komisija. V zameno za vaš prispevek k večji preglednosti procesa oblikovanja politik boste upravičeni do nekaterih ugodnosti za člane.

Back to top