Evropska unija

Vaš prispevek k politikam EU

Vaš prispevek k politikam EU

Želite sodelovati pri pripravi politik EU? Možnosti je več.

Evropska državljanska pobuda

Predlagajte Evropski komisiji, naj sprejme zakonodajni akt o perečem vprašanju – z evropsko državljansko pobudo. Pobuda mora imeti široko podporo: podpisati jo mora vsaj milijon državljanov EU iz najmanj četrtine držav EU (7 od 28).

Javno posvetovanje

Kadar Evropska komisija pripravlja nov zakonodajni predlog ali želi spremeniti obstoječo zakonodajo, navadno začne javno posvetovanje.

Na javnem posvetovanju lahko sodelujejo posamezniki, podjetja in druge organizacije, ki jih določeno vprašanje zadeva ali so strokovnjaki zanj. S svojimi odgovori pomagajo Komisiji oblikovati zakonodajni predlog, preden ga pošlje v obravnavo Svetu in Evropskemu parlamentu.

Dialogi z državljani

Dialogi z državljani potekajo v mestih po vsej EU, na njih imajo ljudje priložnost, da povedo svoje mnenje in razpravljajo o aktualnih vprašanjih.

Peticija Evropskemu parlamentu

Državljani in prebivalci EU ter podjetja in druge organizacije s sedežem v Evropski uniji lahko na Evropski parlament naslovijo peticijo v zvezi s politiko EU, ki jih neposredno zadeva.

Priprava zakonodaje – Obvestila

Če želite prejemati e-obvestila o časovnicah in/ali javnih posvetovanjih, se prijavite na strani: Priprava zakonodaje – Obvestila.

Register za preglednost

Če zastopate organizacijo ali ste samozaposleni, ki s svojimi dejavnostmi vpliva na politiko in proces odločanja institucij EU, se prijavite na strani: Register EU za preglednost.

Uradne pritožbe

Možnosti je več:

Glej tudi: