Európska únia

Vyjadrite sa k politikám EÚ

Vyjadrite sa k politikám EÚ

Radi by ste sa zapojili do tvorby európskych politík? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

Európska iniciatíva občanov

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete požiadať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, ktorú považujete za dôležitú. Aby ste preukázali, že vaša iniciatíva má širokú podporu, musí ju podporiť jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov EÚ (t. j. 7 z 28).

Verejné konzultácie

Keď Komisia začne pracovať na novej iniciatíve v určitej oblasti politiky alebo sa rozhodne revidovať existujúce právne predpisy, zvyčajne uskutoční verejnú konzultáciu.

Jednotlivci, spoločnosti či iné organizácie, ktoré sa angažujú v danej oblasti alebo majú odborné znalosti o danej téme, môžu pomôcť Komisii pri tvorbe návrhu ešte pred tým, ako sa predloží Rade a Európskemu parlamentu na prerokovanie a schválenie.

Dialógy s občanmi

Dialógy s občanmi sa organizujú v mestách po celej EÚ. Počas nich majú občania možnosť vyjadriť svoje názory a diskutovať o problémoch, ktoré ich trápia.

Európsky parlament – petície

Občania a osoby s pobytom v EÚ, ako aj spoločnosti a iné organizácie so sídlom v EÚ môžu predložiť Parlamentu petíciu týkajúcu sa politiky EÚ, ktorá sa ich priamo dotýka.

Činnosti Európskej komisie – Notifikácie

Ak chcete odoberať elektronické notifikácie o nových plánoch realizácie a/alebo verejných konzultáciách, prihláste sa k odberu služby Činnosti Európskej komisie – Notifikácie.

Register transparentnosti

Ak zastupujete organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť ovplyvňuje politiky alebo rozhodovací proces inštitúcií EÚ, zaregistrujte sa v registri transparentnosti EÚ.

Formálna sťažnosť

Môžete:

Klikni tiež na...: