Európska únia

Vyjadrite sa k politikám EÚ

Vyjadrite sa k politikám EÚ

Radi by ste sa zapojili do tvorby európskych politík? Máte k dispozícii niekoľko možností:

Európska iniciatíva občanov

Mala by EÚ prijať právne predpisy v oblasti, ktorú považujete za dôležitú? Tak pouvažujte nad zorganizovaním európskej iniciatívy občanov, ktorou Európsku komisiu požiadate, aby predložila návrh právneho aktu. Budete musieť preukázať, že vaša iniciatíva má širokú podporu. To znamená, že ju musí podporiť jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov EÚ (t. j. 7 z 27).

Nariadenie o iniciatívach občanov sa v súčasnosti reviduje – ďalšie informácie.

Podanie petície Európskemu parlamentu

Občania a ľudia žijúci v EÚ, ako aj spoločnosti a iné organizácie so sídlom v EÚ môžu podať Parlamentu petíciu týkajúcu sa politiky EÚ, ktorá sa ich priamo dotýka.

Verejné konzultácie a iné spôsoby získavania spätnej väzby

Vďaka programu Európskej komisie pre lepšiu právnu reguláciu sa otvorili nové možnosti, ako prispieť k tvorbe politík EÚ. Vyjadrite sa prostredníctvom:

Môžu byť právne predpisy EÚ účinnejšie a efektívnejšie? Vyjadrite svoj názor prostredníctvom (online) formulára Obmedzme záťaž.

Jedným zo spôsobov, ako prispieť k tvorbe politík EÚ, sú platformy SINAPSE e-communities.

Dialógy s občanmi

V mestách v celej EÚ sa organizujú dialógy s občanmi. Poskytujú príležitosť diskutovať o otázkach, ktoré vás trápia, so zástupcami Európskeho parlamentu, Komisie a ďalších orgánov EÚ.

Vaše názory na budúcnosť Európy

Práve prebieha online konzultácia na túto tému. Zapojte sa do nej a pomôžete tak utvárať budúcnosť EÚ.

Formálne sťažnosti

Môžete:

Register transparentnosti

Zastupujete organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba zapojená do činností, ktoré ovplyvňujú proces tvorby politík a rozhodovania inštitúcii EÚ?

Ak áno, prihláste sa na odber noviniek registra transparentnosti EÚ.

Back to top