Unia Europejska

Wypowiedz się na temat polityki UE

Wypowiedz się na temat polityki UE

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie europejskiej polityki? Oto niektóre z możliwości.

Europejska inicjatywa obywatelska

Zwróć się do Komisji Europejskiej, aby ta zaproponowała akt prawny regulujący ważną dla Ciebie kwestię. Temu właśnie służy inicjatywa obywatelska. Aby wykazać, że Twoja inicjatywa ma szerokie poparcie, musisz zgromadzić podpisy miliona obywateli UE reprezentujących co najmniej jedną czwartą państw członkowskich (7 z 28).

Konsultacje społeczne

Kiedy Komisja Europejska rozpoczyna prace nad nową inicjatywą polityczną lub planuje przegląd istniejącego ustawodawstwa, zwykle otwiera konsultacje społeczne na ten temat.

Oznacza to, że osoby prywatne, przedsiębiorstwa i organizacje zainteresowane tematem lub posiadające ekspercką wiedzę w danym zakresie mogą pomóc w kształtowaniu propozycji, zanim Komisja przekaże ją Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu do dalszych prac i ewentualnego przyjęcia.

Dialog z obywatelami

W miastach w całej UE odbywają się spotkania pod hasłem dialogu z obywatelami. Pozwalają one wysłuchać opinii uczestników i są okazją do dyskusji na palące tematy.

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Obywatele i mieszkańcy krajów UE mogą złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawach związanych z polityką UE i dotyczących ich w sposób bezpośredni.

Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych planach działania Komisji i/lub konsultacjach społecznych, mogą Państwo zamówić subskrypcję w serwisie „Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia”.

Rejestr służący przejrzystości

Jeśli reprezentują Państwo organizację lub prowadzą na własny rachunek działalność mającą wpływ na politykę i procesy podejmowania decyzji przez instytucje UE, prosimy zarejestrować się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Formalne skargi

Możesz: