Unia Europejska

Wypowiedz się na temat polityki UE

Wypowiedz się na temat polityki UE

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie polityki europejskiej? Oto niektóre z możliwości.

Europejska inicjatywa obywatelska

Uważasz, że UE powinna uregulować prawnie kwestie, które są dla Ciebie ważne? Europejska inicjatywa obywatelska pozwoli Ci zwrócić się do Komisji Europejskiej o to, aby zaproponowała akt prawny wprowadzający przepisy w danej dziedzinie. Inicjatywa musi zdobyć najpierw szerokie poparcie – musi ją podpisać milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej jednej czwartej krajów UE (7 z 27).

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej jest obecnie poddawane przeglądowi – więcej informacji na ten temat.

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Obywatele UE i mieszkańcy krajów UE mogą składać do Parlamentu petycje w sprawach związanych z polityką UE i dotyczących ich w sposób bezpośredni. Petycje mogą też składać przedsiębiorstwa i organizacje, których główna siedziba znajduje się w UE.

Konsultacje publiczne i inne sposoby wyrażania opinii

W ramach programu lepszego stanowienia prawa Komisja Europejska stworzyła więcej możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania polityki UE. Możesz wyrazić swoją opinię za pośrednictwem:

Jak można ulepszyć przepisy UE? Prześlij nam swoje uwagi za pośrednictwem strony Zmniejsz formalności.

e-Społeczności SINAPSE umożliwiają ekspertom wypowiadanie się na tematy poruszane w procesie kształtowania polityki UE.

Dialog z obywatelami

W miastach w całej UE odbywają się spotkania pod hasłem dialogu z obywatelami. Są one okazją do dyskusji na palące tematy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji i innych organów UE.

Twoja opinia na temat przyszłości Europy

Prowadzone są też obecnie specjalne konsultacje online. Biorąc w nich udział, możesz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości UE.

Formalne skargi

Możesz:

Rejestr służący przejrzystości

Reprezentujesz organizację, która prowadzi działalność służącą wywieraniu wpływu na kształtowanie polityki przez instytucje UE lub proces podejmowania decyzji w UE lub prowadzisz taką działalność jako osoba samozatrudniona?

W takim razie zarejestruj się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Back to top