Europese Unie

Laat uw stem horen over het EU-beleid

Laat uw stem horen over het EU-beleid

Wilt u inspraak in het EU-beleid? Dat kan, op verschillende manieren zelfs:

Europees burgerinitiatief

Vraag de Europese Commissie om wetsvoorstellen over onderwerpen die u belangrijk vindt: organiseer een Europees burgerinitiatief. Om te laten zien dat uw ideeën breed gedragen worden, moet u handtekeningen verzamelen bij minimaal een miljoen EU-burgers uit minstens een kwart van de EU-landen (7 van de 28).

Openbare raadplegingen

Als de Commissie nieuw beleid ontwikkelt of bestaande wetgeving herziet, organiseert ze meestal een openbare raadpleging.

Particulieren, bedrijven en organisaties met belangen of expertise op het betrokken gebied kunnen de Commissie helpen om invulling te geven aan haar voorstellen, voordat ze die ter bespreking en goedkeuring naar de Raad en het Europees Parlement stuurt.

Burgerdialogen

In de hele EU worden burgerdialogen gehouden om te luisteren naar en te discussiëren over wat mensen bezighoudt.

Verzoekschriften aan het Europees Parlement

Alle EU-onderdanen en -inwoners en alle bedrijven en organisaties met hoofdkantoor in de EU, kunnen bij het Europees Parlement een verzoekschrift indienen over EU-beleid waarvan zij rechtstreeks gevolgen ondervinden.

Commissie aan het werk – Aankondigingen

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwe routekaarten en/of openbare raadplegingen, abonneer u dan op Commissie aan het werk – Aankondigingen.

Transparantieregister

Wilt u als vertegenwoordiger van een organisatie of als zelfstandige invloed uitoefenen op het beleid of de besluitvorming van de instellingen, schrijf u dan in bij het Transparantieregister.

Formele klachten

U kunt:

Zie ook: