Europese Unie

Inspraak in het EU-beleid

Inspraak in het EU-beleid

Wilt u inspraak in het EU-beleid? Dat kan, op verschillende manieren zelfs:

Het Europees burgerinitiatief

Wilt u dat de EU nieuwe wetgeving maakt over een onderwerp dat u belangrijk vindt? Dan kunt u een Europees burgerinitiatief beginnen. Zo vraagt u de Europese Commissie om met een wetsvoorstel over een bepaald onderwerp te komen. 

Wanneer een initiatief een miljoen handtekeningen heeft opgehaald (met een minimumaantal van ten minste zeven EU-landen, om er zeker van te zijn dat het initiatief breed gedragen wordt), besluit de Commissie of zij al dan niet maatregelen neemt, en zo ja, welke. 

Verzoekschrift aan het Europees Parlement

U kunt een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement over onderwerpen die te maken hebben met EU-beleid dat u direct aangaat, als individu (burger, inwoner) of organisatie, bedrijf enz.

Raadplegingen en andere manieren om feedback te geven

Dankzij het initiatief van de Europese Commissie voor betere regelgeving zijn er nu meer manieren om bij te dragen aan het EU-beleid:

• praat mee over voorgestelde EU-acties op het portaal Geef uw mening
• deel uw mening en suggesties over het vereenvoudigen van bestaande EU-wetgeving op het portaal Geef uw mening: Vereenvoudigen!

Burgerdialogen

Overal in de EU worden burgerdialogen georganiseerd. Daar kunt u praten met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en andere EU-organen over onderwerpen die u na aan het hart liggen.

Conferentie over de toekomst van Europa

Heeft u een mening over de koers die de EU in de toekomst zou moeten volgen, dan kunt u die delen in de nieuwe, pan-Europese Conferentie over de toekomst van Europa, die wordt georganiseerd door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. 

De conferentie wil u meer inspraak geven bij het vormgeven van de toekomst van Europa. De Conferentie reikt tot in alle hoeken van Europa om onze diversiteit volledig te weerspiegelen en de banden tussen de Europeanen en de EU-instellingen die hen ten dienste staan te versterken. 

Dar doet zij door middel van een groot aantal evenementen en debatten in de hele EU via "burgerpanels" en een nieuw interactief, meertalig digitaal platform.

Formele klachten

Weet u niet zeker bij wie uw klacht moet indienen, dan kunt u contact opnemen met Europe Direct.

Transparantieregister

Vertegenwoordigt u een organisatie of bent u zelfstandige en wilt u invloed uitoefenen op het beleid of de besluitvorming van de EU? 

Dan kunt u zich inschrijven in het EU-transparantieregister, dat wordt beheerd door het Europees Parlement en de Commissie. Zo maakt u niet alleen het beleidsvormingsproces transparanter, u krijgt ook bepaalde voordelen.

Back to top