Europese Unie

Laat uw stem horen over het EU-beleid

Laat uw stem horen over het EU-beleid

Wilt u inspraak in het EU-beleid? Dat kan, op verschillende manieren zelfs:

Europees burgerinitiatief

Moet de EU nieuwe wetgeving maken over een onderwerp dat u belangrijk vindt? Dan kunt u een Europees burgerinitiatief beginnen. Zo vraagt u de Europese Commissie om met een wetsvoorstel te komen. U moet wel aantonen dat uw initiatief breed gedragen wordt. Dit betekent in de praktijk dat het ondertekend moet worden door in totaal een miljoen EU-burgers uit ten minste een kwart van de EU-landen (dus 7 van de 27 landen).

De verordening over het burgerinitiatief wordt momenteel herzien.

Verzoekschrift aan het Europees Parlement

EU-burgers, personen die in de EU wonen en bedrijven met het hoofdkantoor in de EU, kunnen een verzoekschrift indienen bij het Europees Parlement over problemen die hen rechtstreeks raken.

Openbare raadplegingen en andere manieren om feedback te geven

Dankzij het initiatief van de Europese Commissie voor betere regelgeving zijn er nu meer manieren om feedback te geven over het EU-beleid. Geef uw mening via:

Kan de EU-wetgeving doeltreffender en efficiënter worden? Stuur uw ideeën in via Verminder de regeldruk!

Deskundigen kunnen via SINAPSE e-communities input geven voor de beleidsvorming van de EU.

Dialoog met de burger

Overal in de EU worden burgerdialogen georganiseerd. Daar kunt u praten met vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en andere EU-organen over onderwerpen die u na aan het hart liggen.

Uw mening over de toekomst van Europa

Er loopt ook een speciale raadpleging online. Doe mee en help om de toekomst van de EU vorm te geven.

Formele klachten

U kunt:

Transparantieregister

Vertegenwoordigt u een organisatie of bent u zelfstandige en wilt u invloed uitoefenen op het beleid of de besluitvorming van de EU-instellingen?

Schrijf u dan in bij het Transparantieregister van de EU.

Back to top