Unjoni Ewrope

Semma' leħnek fil-politika tal-UE

Semma' leħnek fil-politika tal-UE

Trid tieħu sehem fit-tfassil tal-politiki Ewropej? Hemm diversi modi kif tista' tagħmel dan:

Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini

Sejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipproponi leġiżlazzjoni dwar kwistjoni li tinteressak - permezz ta' ECI. Sabiex turi li għandha appoġġ wiesa', jinħtieġ li l-inizjattiva tiegħek tiġi ffirmata minn miljun ċittadin tal-UE, minn tal-inqas kwart tal-pajjiżi membri tal-UE (7 minn 28).

Konsultazzjonijiet pubbliċi

Meta l-Kummissjoni tibda taħdem fuq inizjattiva ta' politika ġdida jew tirrevedi leġiżlazzjoni li diġà teżisti, ġeneralment tiftaħ konsultazzjoni pubblika.

Individwi, negozji u organizzazzjonijiet oħra li għandhom interess jew għarfien espert dwar xi suġġett jistgħu jgħinu fit-tiswir tal-abbozz tal-proposta tal-Kummissjoni qabel ma tgħaddi lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew għad-diskussjoni u l-adozzjoni.

Djalogi taċ-Ċittadini

Djalogi taċ-Ċittadini jsiru fi bliet madwar l-UE, biex nisimgħu l-opinjonijiet tan-nies u niddiskutu kwistjonijiet li jikkonċernawhom.

Petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew

Iċ-ċittadini u r-residenti tal-UE, kif ukoll kumpaniji u organizzazzjonijiet oħra li għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom fl-UE jistgħu jagħmlu petizzjoni lill-Parlament dwar kwistjonijiet relatati ma' politika tal-UE li taffettwahom direttament.

Il-Ħidma tal-Kummissjoni – Notifiki

Biex tkun notifikat permezz ta' email dwar pjanijiet direzzjonali ġodda u/jew konsultazzjonijiet pubbliċi, abbona f'Il-Ħidma tal-Kummissjoni – Notifiki.

Reġistru għat-Trasparenza

Jekk tirrappreżenta organizzazzjoni jew taħdem għal rasek f'attivitajiet li jinfluwenzaw it-tfassil tal-politiki u l-proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE, abbona f'Ir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE.

Ilmenti formali

Inti tista':