Unjoni Ewropea

Semma' leħnek fil-politika tal-UE

Semma' leħnek fil-politika tal-UE

Trid tinvolvi ruħek fit-tfassil tal-politiki Ewropej? Hemm diversi għażliet miftuħin għalik:

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

L-UE għandha tilleġiżla dwar xi kwistjoni importanti għalik? Ikkunsidra tibda inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej li jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att legali. L-inizjattiva tiegħek trid turi appoġġ mifrux. Dan ifisser li din għandha tiġi ffirmata minn miljun ċittadin tal-UE, minn mill-inqas kwart tal-pajjiżi tal-UE (7 minn 27).

Ir-Regolament dwar l-inizjattivi taċ-ċittadini bħalissa qed jiġi rivedut — aktar tagħrif.

Petizzjoni lill-Parlament Ewropew

Iċ-ċittadini tal-UE u l-persuni li jgħixu fl-UE jistgħu jagħmlu petizzjoni lill-Parlament dwar kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ xi politika tal-UE li tolqothom direttament, bħalma jistgħu jagħmlu wkoll il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet oħra li għandhom l-uffiċċji prinċipali tagħhom fl-UE.

Konsultazzjonijiet pubbliċi & modi oħra biex tagħti feedback

L-aġenda għal regolamentazzjoni aħjar tal-Kummissjoni Ewropea, pereżempju, fetħet aktar opportunitajiet biex tikkontribwixxi għat-tfassil tal-politika tal-UE. Għid tiegħek permezz ta’:

Il-liġi tal-UE tista’ ssir aktar effettiva u effiċjenti? Ibgħat l-idea tiegħek permezz ta’ Ħaffef il-piż.

SINAPSE e-communities huma mod kif esperti jagħtu kontribut għat-tfassil tal-politika tal-UE.

Id-Djalogi taċ-Ċittadini

Id-Djalogi taċ-Ċittadini huma miżmuma f’ibliet madwar l-UE. Dawn joffrulek opportunitajiet biex tiddiskuti kwistjonijiet li tinsab imħasseb dwarhom mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u korpi oħra tal-UE.

L-opinjonijiet tiegħek dwar il-futur tal-Ewropa

Għaddejja konsultazzjoni online ukoll. Billi tipparteċipa tista' tinvolvi ruħek biex tgħin issawwar il-futur tal-UE.

Ilmenti formali

Tista':

Ir-Reġistru tat-Trasparenza

Inti tirrappreżenta organizzazzjoni jew taħdem għal rasek f’attivitajiet li jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet?

Jekk iva, abbona fir-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE.

Back to top