Eiropas Savienība

Piedalieties ES politikas veidošanā

Piedalieties ES politikas veidošanā

Vai vēlaties iesaistīties Eiropas politikas veidošanā? Jums ir vairākas iespējas, kā to darīt:

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Aiciniet Eiropas Komisiju izstrādāt tiesību aktu par kādu sasāpējušu jautājumu, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Jūsu iniciatīva jāparaksta miljonam ES pilsoņu no vismaz ceturtās daļas ES dalībvalstu (7 no 28), — tādējādi tiks apliecināts plašs sabiedrības atbalsts.

Sabiedriskās apspriešanas

Ja Komisija sāk izstrādāt jaunu politikas iniciatīvu vai pārskata pašreizējos tiesību aktus, tā parasti ierosina sabiedrisku apspriešanu.

Privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas, kuri ir ieinteresēti konkrētajā jautājumā vai ir lietpratēji par attiecīgo tematu, var palīdzēt veidot Komisijas priekšlikuma projektu, iekams tas tiek nosūtīts apspriešanai un pieņemšanai Padomē un Eiropas Parlamentā.

Dialogs ar pilsoņiem

Dialogs ar pilsoņiem notiek daudzās ES pilsētās, lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli un apspriestu jautājumus, par kuriem viņi ir norūpējušies.

Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

ES pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, uzņēmumi un citas organizācijas, kas atrodas ES, var iesniegt Parlamentam lūgumrakstu par jautājumiem, kas viņus skar tieši un ir saistīti ar ES politiku.

Eiropas Komisija darbā – paziņojumi

Lai saņemtu e-pastus ar informāciju par jauniem rīcības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām, pierakstieties vēstkopā vietnē “Eiropas Komisija darbā”.

Pārredzamības reģistrs

Ja pārstāvat kādu organizāciju vai esat pašnodarbinātais un jūsu vai organizācijas darbība ietekmē politiku un lēmumu pieņemšanu ES iestādēs, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā.

Oficiālas sūdzības

Jūs varat:

Skatīt arī: