Eiropas Savienība

Piedalieties ES politikas veidošanā!

Piedalieties ES politikas veidošanā!

Vēlaties iesaistīties Eiropas politikas veidošanā? To var izdarīt vairākos veidos.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt tiesību aktu jomā, kas jums ir svarīga? Apsveriet iespēju sākt pilsoņu iniciatīvu! Tas ir veids, kā Eiropas Komisijai lūgt ierosināt tiesību aktu. Tomēr vispirms jūsu iniciatīvai ir jāsaņem plašs sabiedrības atbalsts. Proti, jāsavāc viens miljons parakstu no ES pilsoņiem, kas dzīvo vismaz septiņās dažādās ES valstīs (ceturtā daļa no 27 dalībvalstīm).

Regula par pilsoņu iniciatīvām patlaban tiek pārskatīta — uzzināt vairāk.

Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

ES pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī uzņēmumi un citas organizācijas, kuru galvenais birojs atrodas ES, var iesniegt Parlamentam lūgumrakstu par jautājumiem, kas viņus skar tieši un ir saistīti ar ES politiku.

Sabiedriskās apspriešanas un citi veidi, kā paust savu viedokli

Eiropas Komisijas labāka regulējuma programma ir pavērusi jaunas iespējas, kā piedalīties ES politikas veidošanā. Paudiet savu viedokli!

Vai ES tiesību aktus var padarīt efektīvākus un lietderīgākus? Sūtiet savas idejas uz vietni “Kā atvieglot slogu”.

“SINAPSE” e-kopienas ir veids, kā eksperti var sniegt ieguldījumu ES politikas veidošanā.

Dialogi ar iedzīvotājiem

Dialogi ar iedzīvotājiem notiek dažādās ES pilsētās. Tie sniedz iespēju apspriest jūs interesējošus jautājumus ar Eiropas Parlamenta, Komisijas un citu ES iestāžu pārstāvjiem.

Jūsu viedoklis par Eiropas nākotni

Varat piedalīties arī apspriešanā tiešsaistē. Piedaloties apspriešanā, jūs palīdzat veidot ES nākotni.

Oficiālas sūdzības

Jūs varat:

Pārredzamības reģistrs

Vai jūs pārstāvat kādu organizāciju vai esat pašnodarbināta persona, kas iesaistīta darbībās, kuras ietekmē politikas veidošanas procesu vai lēmumu pieņemšanu ES iestādēs?

Tādā gadījumā jums būtu jāreģistrējas ES Pārredzamības reģistrā.

Back to top