Eiropas Savienība

Iesaistieties ES politikas veidošanā!

Iesaistieties ES politikas veidošanā!

Vēlaties iesaistīties Eiropas politikas veidošanā? To var izdarīt vairākos veidos.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Vai vēlaties, lai Eiropas Savienība pieņem tiesību aktu jomā, kas jums ir svarīga? Jūs varētu apsvērt iespēju sākt pilsoņu iniciatīvu! Ar tās palīdzību varat Eiropas Komisiju lūgt ierosināt tiesību aktu par jums būtisku jautājumu. 

Kad iniciatīvai izdevies savākt miljonu parakstu (turklāt vismaz 7 ES dalībvalstīs ir jāsasniedz minimālais parakstītāju skaits, lai demonstrētu, ka atbalsts ir tiešām plašs), Komisija nolems, kā rīkoties (ja vispār nolems rīkoties). 

Lūgumraksti Eiropas Parlamentam

Varat iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par jautājumiem, kas saistīti ar ES politiku, kas jūs ietekmē tiešā veidā. Lūgumrakstu varat iesniegt vai nu individuāli (kā pilsonis, iedzīvotājs), vai kā organizācija, uzņēmums u.tml.

Apspriešanas un citi veidi, kā paust savu viedokli

Komisijas Labāka regulējuma programma ir pavērusi jaunas iespējas, kā piedalīties ES politikas veidošanā:

portālā “Izsakiet viedokli!” sniedziet atsauksmes par ierosinātu ES rīcību;
• portālā “Izsakiet viedokli: vienkāršojiet!” dalieties savām idejām par to, kā būtu iespējams vienkāršot pašreizējo ES regulējumu.

Dialogi ar iedzīvotājiem

Dialogi ar iedzīvotājiem notiek dažādās ES pilsētās. Tie ir jūsu iespēja apspriest jūs interesējošus jautājumus ar Eiropas Parlamenta, Komisijas un citu ES iestāžu pārstāvjiem.

Konference par Eiropas nākotni

Ja jums ir viedoklis par to, kādai plašos vilcienos vajadzētu būt ES turpmākajai virzībai, varat to izteikt, piedaloties jaunā visas Eiropas mēroga iniciatīvā — Konferencē par Eiropas nākotni. To kopīgi rīko Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 

Konferences mērķis ir jums dod vairāk teikšanas Eiropas nākotnes veidošanā. Tā sniegsies tālu ārpus ES valstu galvaspilsētām, sasniedzot ikvienu ES nostūri, lai pilnībā atspoguļotu mūsu dažādību un stiprinātu saikni starp eiropiešiem un ES iestādēm, kas viņiem kalpo. 

Konference izpaudīsies kā liels skaits pasākumu un debašu visā ES, tostarp arī jaunajā interaktīvajā un daudzvalodīgajā digitālajā platformā “Citizens’ Panels”.

Oficiālas sūdzības

Ja neesat pārliecināts, kam adresēt sūdzību, sazinieties ar dienestu “Europe Direct”.

Pārredzamības reģistrs

Vai jūs pārstāvat kādu organizāciju (vai esat pašnodarbināta persona), kas iesaistīta darbībās, kuras ietekmē ES politikas veidošanas procesu vai lēmumu pieņemšanu? 

Ja tā ir, varat reģistrēties ES Pārredzamības reģistrā, kuru kopīgi uztur Eiropas Parlaments un Komisija. Par šādu palīdzību politikas veidošanas procesu padarīt pārredzamāku jūs saņemsiet dažas tikai reģistrētām personām un organizācijām paredzētas priekšrocības.

Back to top