Europos Sąjunga

Prisidėkite prie ES politikos formavimo

Prisidėkite prie ES politikos formavimo

Kaip prisidėti prie Europos politikos formavimo? Yra kelios galimybės.

Europos piliečių iniciatyva

Norėtumėte, kad ES priimtų teisės aktus jums svarbiu klausimu? Apsvarstykite galimybę pradėti Europos piliečių iniciatyvą, kuria būtų prašoma, kad Europos Komisija pasiūlytų teisės aktą tuo klausimu. 

Kai bus surinkta milijonas iniciatyvai pritariančių asmenų parašų (siekiant įsitikinti, kad iniciatyva remiama iš tiesų plačiai, reikalaujama, kad būtų surinktas minimalus parašų skaičius bent septyniose ES šalyse), Komisija nuspręs, ar imtis veiksmų ir kokių. 

Peticijos Europos Parlamentui

Galite teikti peticijas Europos Parlamentui klausimais, susijusiais su ES politika, kuri jums daro tiesioginį poveikį. Galite tai daryti kaip fizinis asmuo (pilietis, gyventojas) arba kaip organizacija, įmonė ir t. t.

Konsultacijos ir kiti būdai išsakyti savo nuomonę

Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkė suteikė daugiau galimybių prisidėti prie ES politikos formavimo.

• Išsakykite, ką manote apie siūlomus ES veiksmus, portale „Išsakykite savo nuomonę“.
• Pasidalykite mintimis ir pateikite pasiūlymų, kaip supaprastinti esamus ES teisės aktus, portale „Išsakykite savo nuomonę: padėkite supaprastinti!“.

Piliečių dialogai

Piliečių dialogai vyksta visos ES miestuose. Jie piliečiams suteikia galimybę jiems rūpimus klausimus aptarti su Europos Parlamento, Europos Komisijos ir kitų ES institucijų atstovais.

Konferencija dėl Europos ateities

Jei turite minčių dėl bendros krypties, kurią ES turėtų rinktis ateityje, galite jomis pasidalyti per Konferenciją dėl Europos ateities. Tai nauja visos Europos iniciatyva, ją drauge rengia Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija. 

Konferencijos tikslas – suteikti jums daugiau galimybių išsakyti nuomonę, kokia turėtų būti Europa ateityje. Ši iniciatyva bus vykdoma ne tik ES šalių sostinėse, bet ir visuose Europos kampeliuose, kad būtų visapusiškai atsižvelgta į mūsų įvairovę ir sustiprėtų Europos gyventojų ir jiems tarnaujančių institucijų ryšys. 

Šiuo tikslu visoje ES bus surengta daugybė renginių ir diskusijų, įskaitant piliečių forumus ir naują sąveikią daugiakalbę skaitmeninę platformą.

Oficialūs skundai

Jei nesate tikri, kam siųsti skundą, kreipkitės į tarnybą „Europe Direct“.

Skaidrumo registras

Ar atstovaujate organizacijai, dalyvaujančiai veikloje, kuri daro poveikį ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams (arba esate tokioje veikloje dalyvaujantis savarankiškai dirbantis asmuo)? 

Jei taip, galite užsiregistruoti ES skaidrumo registre, kurį drauge tvarko Europos Parlamentas ir Komisija. Taip padėsite didinti politikos formavimo proceso skaidrumą, o mainais galėsite naudotis tam tikrais narystės privalumais.

Back to top