Europos Sąjunga

Dalyvaukite formuojant ES politiką

Dalyvaukite formuojant ES politiką

Norite prisidėti prie Europos politikos formavimo? Tai galima padaryti įvairiais būdais.

Europos piliečių iniciatyva

Suorganizavę Europos piliečių iniciatyvą galite paprašyti Europos Komisijos pasiūlyti priimti teisės aktą jums aktualiu klausimu. Jūsų iniciatyvą turi pasirašyti milijonas ES piliečių bent iš ketvirtadalio ES valstybių narių (7 iš 28).

Viešos konsultacijos

Kai Europos Komisija pradeda svarstyti naują politikos iniciatyvą arba nori peržiūrėti esamus teisės aktus, ji paprastai inicijuoja viešas konsultacijas atitinkama tema.

Taip individualūs asmenys, įmonės ir kitos organizacijos, turinčios interesų arba kompetencijos atitinkamoje srityje, gali padėti Komisijai formuoti ir rengti teisės aktų pasiūlymus. Jie vėliau teikiami Tarybai ir Europos Parlamentui aptarti ir priimti.

Piliečių dialogai

Piliečių dialogai rengiami visos ES miestuose, kad būtų išklausyta žmonių nuomonė ir aptarti jiems rūpimi klausimai.

Peticijos Europos Parlamentui

ES šalių piliečiai ir gyventojai, taip pat ES įsteigtos įmonės ir kitos organizacijos gali pateikti Europos Parlamentui peticiją dėl tiesiogiai su jais susijusių ES politikos aspektų.

Komisijos darbas. Pranešimai

Jei norėtumėte, kad jums būtų e. paštu pranešta apie naujus veiksmų planus ir viešas konsultacijas, užsisakykite pranešimus puslapyje Komisijos darbas. Pranešimai.

Skaidrumo registras

Jei atstovaujate organizacijai arba esate savarankiškai dirbantis asmuo ir dalyvaujate veikloje, kuri daro poveikį ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Oficialūs skundai

Galite:

Papildoma informacija: