Europos Sąjunga

Išsakykite nuomonę dėl ES politikos

Išsakykite nuomonę dėl ES politikos

Kaip prisidėti prie Europos politikos formavimo? Yra kelios galimybės.

Europos piliečių iniciatyva

Manote, kad ES turėtų priimti teisės aktus jums svarbiu klausimu? Apsvarstykite galimybę pradėti Europos piliečių iniciatyvą, kuria būtų prašoma, kad Europos Komisija pasiūlytų teisės aktą. Jūsų iniciatyva turės sulaukti plataus pritarimo. Tai reiškia, kad ją turi pasirašyti milijonas ES piliečių iš ne mažiau kaip ketvirtadalio ES šalių (7 iš 27).

Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos šiuo metu persvarstomas. Sužinoti daugiau.

Peticijos Europos Parlamentui

ES piliečiai ir gyventojai, taip pat įmonės ir kitos organizacijos, turinčios pagrindines buveines ES, gali teikti Europos Parlamentui peticijas dėl klausimų, kurie susiję su ES politika ir kurie turi jiems tiesioginį poveikį.

Viešos konsultacijos ir kiti būdai išsakyti savo nuomonę

Europos Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkė suteikė daugiau galimybių prisidėti prie ES politikos formavimo. Išsakykite savo nuomonę:

Ar ES teisę galima padaryti veiksmingesnę? Atsiųskite savo idėją puslapyje „Palengvinkite naštą“.

SINAPSE e. bendruomenės – galimybė ekspertams prisidėti prie ES politikos formavimo.

Piliečių dialogai

Piliečių dialogai vyksta visos ES miestuose. Jie piliečiams suteikia galimybę jiems rūpimus klausimus aptarti su Europos Parlamento, Europos Komisijos ir kitų ES institucijų atstovais.

Jūsų nuomonė dėl Europos ateities

Taip pat vyksta specialios konsultacijos internetu. Dalyvaudami jose galite padėti nulemti ES ateitį.

Oficialūs skundai

Galite:

Skaidrumo registras

Ar atstovaujate organizacijai arba esate savarankiškai dirbantis asmuo ir dalyvaujate veikloje, kuri daro poveikį ES institucijų politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesams?

Jei taip, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Back to top