Európai Unió

Vegyen részt az uniós szakpolitikai döntéshozatalban!

Vegyen részt az uniós szakpolitikai döntéshozatalban!

Szívesen részt venne az európai szakpolitikák alakításában? Ezt többféleképpen is megteheti.

Európai polgári kezdeményezés

Szeretné, hogy európai uniós jogszabály szülessen egy adott területen? Európai polgári kezdeményezés révén felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy tegyen javaslatot uniós jogszabályra. 

Ha egy kezdeményezést EU-szerte legalább egymillióan támogatnak úgy, hogy legalább hét uniós országban összegyűlik meghatározott számú aláírás (biztosítva ezzel, hogy tényleg széles körű legyen a támogatás), a Bizottság mérlegeli, hogy fog-e intézkedéseket hozni a kezdeményezésre válaszul, és ha igen, milyeneket. 

Petíció benyújtása az Európai Parlamenthez

Magánszemélyek (az EU polgárai és lakosai), valamint szervezetek és vállalkozások petíciót nyújthatnak be az Európai Parlamenthez bármely olyan, uniós szakpolitikával kapcsolatos témában, amely közvetlenül érinti őket.

Konzultációk és a visszajelzést szolgáló egyéb fórumok

A Bizottság minőségi jogalkotási programja új lehetőségeket nyitott a szakpolitika-formáló véleménynyilvánításra.

• Nyújtsa be észrevételeit, javaslatait a tervezett uniós intézkedésekkel kapcsolatban az Ossza meg velünk véleményét! honlapon.
• Tudassa velünk az Ossza meg velünk véleményét: Egyszerűsítsünk! portálon, hogy Ön szerint hogyan lehetne egyszerűsíteni az uniós jogszabályokat.

Civil párbeszéd

A Bizottság rendszeresen szervez civil párbeszédeket, melyeknek az EU különböző városai adnak otthont. Ilyenkor az Önt foglalkoztató témákban is lehetőség nyílik személyes eszmecserére az Európai Parlament, a Bizottság és más uniós intézmények képviselőivel.

Konferencia Európa jövőjéről

Ha szeretne részese lenni egy új páneurópai kezdeményezésnek, és megosztani másokkal, hogyan látja az Európai Unió jövőjét, és Ön szerint milyen irányba kellene továbbhaladnunk a közvéleményt foglalkoztató főbb területeken, vegyen részt az Európa jövőjéről szóló konferencián, mely az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közös szervezésében indult. 

A konferencia célja, hogy az embereknek EU-szerte nagyobb beleszólásuk legyen Európa jövőjének alakításába. A kezdeményezés messze túlmutat az EU fővárosain; részvételre szólítja a lakosságot Európa minden szegletében, tükrözve ezzel sokszínűségünket, és erősítve a kapcsolatot az európai polgárok és az őket szolgáló intézmények között. 

A konferencia keretében Unió-szerte rendezvényekre és eszmecserékre kerül sor, például a polgári vitafórumokra, és létrejött egy új interaktív, többnyelvű digitális platform, ahol figyelemmel lehet kísérni a történéseket és hozzá lehet szólni a vitákhoz.

Hivatalos panasz

  • Ön panaszt nyújthat be az Európai Bizottsághoz, ha úgy véli, egy adott ország nem alkalmazza megfelelően az uniós jogszabályokat.
  • Forduljon az európai ombudsmanhoz, ha úgy gondolja, hogy az uniós intézmények valamelyike jogtalanul járt el vagy mulasztást követett el.
  • Jelentse az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, ha uniós pénzösszegeket vagy uniós alkalmazottakat érintő csalásról szerzett tudomást.

Ha nem biztos abban, hogy kinek kell elküldenie panaszát, forduljon a Europe Direct szolgálathoz.

Átláthatósági nyilvántartás

Ön szervezet képviseletében vagy önálló vállalkozóként érdekképviseleti tevékenységet folytat az uniós intézményeknél, hogy ráhatással bírjon a döntéshozatali folyamatokra? 

Ha igen, regisztráljon az Európai Parlament és a Bizottság által közösen működtetett uniós átláthatósági nyilvántartásba. Cserébe azért, hogy Ön segít átláthatóbbá tenni az uniós szakpolitikai döntéshozatalt, a regisztráció bizonyos előnyöket nyújt Önnek: megkönnyíti többek között, hogy találkozzon döntéshozókkal.

Back to top