Europska unija

Izrazite svoje mišljenje o politikama EU-a

Izrazite svoje mišljenje o politikama EU-a

Želite li sudjelovati u donošenju politika EU-a? Nekoliko mogućnosti vam je na raspolaganju:

Europska građanska inicijativa

Želite li da se u EU-u donese zakonodavstvo o pitanju koje vam je osobito važno, razmislite o pokretanju europske građanske inicijative u okviru koje ćete Europskoj komisiji predložiti da donese zakonodavni akt. Morat ćete dokazati da vaša inicijativa ima široku podršku, što znači da je mora potpisati milijun građana EU-a iz najmanje četvrtine zemalja EU-a (sedam od 27).

Uredba o građanskoj inicijativi trenutačno se revidira – saznajte više.

Predstavka Europskom parlamentu

Građani EU-a i osobe koje žive u EU-u te poduzeća i organizacije sa sjedištem u EU-u mogu Parlamentu podnijeti predstavku o pitanjima povezanima s politikom EU-a koja izravno na njih utječu.

Javna savjetovanja i drugi načini davanja povratnih informacija

U okviru plana Europske komisije za bolju regulativu sada na još više načina možete doprinositi kreiranju politika EU-a. Iznesite svoje mišljenje putem:

Može li neki zakon EU-a postati djelotvorniji i učinkovitiji? Pošaljite svoje mišljenje putem internetske stranice Smanjenje opterećenja.

Elektroničke zajednice SINAPSE su platforma na kojoj stručnjaci mogu doprinositi kreiranju politika EU-a.

Dijalozi s građanima

Dijalozi s građanima održavaju se u gradovima diljem EU-a. Na njima imate mogućnost s predstavnicima Europskog parlamenta, Komisije i drugih tijela EU-a raspraviti o temama koje vas zabrinjavaju.

Vaše mišljenje o budućnosti Europe

Otvoreno je i posebno internetsko savjetovanje. Sudjelovanjem možete pomoći oblikovati budućnost EU-a.

Službene pritužbe

Možete:

Registar transparentnosti

Jeste li predstavnik neke organizacije ili samozaposlena osoba koja se bavi djelatnostima kojima se utječe na kreiranje politika institucija EU-a i postupke donošenja odluka?

Ako jeste, upišite se u Registar transparentnosti EU-a.

Back to top