an tAontas Eorpach

Cloisimis uait faoi bheartais an Aontais

Cloisimis uait faoi bheartais an Aontais

An mian leat bheith páirteach i gceapadh bheartais na hEorpa? Tá roinnt rudaí is féidir leat a dhéanamh:

Tionscnamh ó na Saoránaigh

Ar chóir don Aontas reachtaíocht a rith maidir le ceist is cás leatsa? D'fhéadfá tús a chur le Tionscnamh ó na Saoránaigh ina n-iarrfaí ar an gCoimisiún gníomh dlí a mholadh. Ní mór a léiriú go mbeadh tacaíocht fhorleathan ag do thionscnamh. Chuige sin, caithfidh milliún saoránach den Aontas, ó aon cheathrú den na Ballstáit ar a laghad (sin 7 as 27), é a shíniú.

Tá athbhreithniú á dhéanamh i láthair na huaire ar an Rialachán maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh — tuilleadh eolais.

Achainí ar Pharlaimint na hEorpa

Féadann saoránaigh den Aontas agus daoine a bhfuil cónaí orthu san Aontas achainí a dhéanamh ar an bParlaimint i dtaca le ceisteanna a bhaineann le beartais de chuid an Aontais a bhfuil tionchar díreach acu orthu. Is féidir le cuideachtaí agus eagraíochtaí eile a bhfuil a gceannáras san Aontas achainí a dhéanamh ar an bParlaimint freisin.

Comhairliúcháin phoiblí agus bealaí eile le tuairimí a nochtadh

De thoradh chlár oibre an Choimisiún maidir le rialáil níos fearr tá tuilleadh deiseanna ann le bheith páirteach sa cheapadh beartais ar leibhéal an Aontais. Cloisimis uait:

An féidir dlí de chuid an Aontais a dhéanamh níos éifeachtaí? Cuir do mholadh isteach trí Rómhaorlathas a laghdú.

Bealach iad na ríomhphobail SINAPSE do shaineolaithe tuairimí a léiriú faoin gceapadh beartais ar leibhéal an Aontais.

Comhphlé leis na Saoránaigh

Reáchtáltar na Comhphléite leis na Saoránaigh i gcathracha ar fud an Aontais. Deis iad chun na ceisteanna is cás leat a phlé le hionadaithe Pharlaimint na hEorpa, an Choimisiúin agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais.

Do thuairimí ar Thodhchaí na hEorpa

comhairliúchán ar líne speisialta ar bun freisin. Trí pháirt a ghlacadh ann beidh tú ag cuidiú todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

Gearáin fhoirmiúla

Is féidir leat:

An Clár Trédhearcachta

An ionadaí eagraíochta thú nó an duine féinfhostaithe thú agus baint agat le gníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis ceaptha beartais agus ar phróisis cinnteoireachta institiúidí an Aontais?

Más ea, liostáil le haghaidh Clár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh.

Back to top