an tAontas Eorpach

Cloisimis uait faoi bheartais an AE

Cloisimis uait faoi bheartais an AE

Fonn ort a bheith páirteach i gceapadh an bheartais Eorpaigh? Tá go leor slite ann le déanamh amhlaidh:

Tionscnamh Eorpach na Saoránach

Iarr ar an gCoimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh ar shaincheist is mór agat - trí TES. Le léiriú go bhfuil tacaíocht leathan aige, caithfidh milliún saoránach de chuid an AE ón gceathrú cuid de bhallstáit an AE ar a laghad (7 gcinn as an 28 ballstát) do thionscnamh a shíniú.

Comhairliúcháin phoiblí

Nuair a thosaíonn an Coimisiún ag obair ar thionscnamh beartais nua nó ar reachtaíocht atá ann faoi láthair a athbhreithniú, seolann sé comhairliúchán poiblí, de ghnáth.

Daoine, lucht gnó agus eagrais eile a bhfuil suim acu in ábhar ar leith nó saineolas air, is féidir leo cuidiú leis an dréacht-togra ón gCoimisiún a mhúnlú sula dtéann sé ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa chun go bpléifear agus go nglacfar é.

Comhphlé leis na Saoránaigh

Reáchtáiltear Comhphlé leis na Saoránaigh i gcathracha ar fud an Aontais chun cluas a thabhairt do thuairimí na saoránach agus chun na ceisteanna is cás leo a phlé. 

Achainíocha ar Pharlaimint na hEorpa

Saoránaigh agus cónaitheoirí de chuid an AE chomh maith le cuideachtaí agus eagrais eile a bhfuil a gceanncheathrú san AE, féadfaidh siad achainí a dhéanamh ar an bParlaimint ar shaincheisteanna a bhaineann le beartas an AE a dhéanann difear dóibh go díreach.

An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mBun Oibre – Fógraí.

Clár Trédhearcachta

Más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE.

Gearáin fhoirmiúla

Is féidir leat:

Féach freisin: