Euroopan Unioni

Vaikuta EU:n politiikkaan

Vaikuta EU:n politiikkaan

Haluatko vaikuttaa EU-tason päätöksentekoon? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:

Eurooppalainen kansalaisaloite

Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit panna alulle eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. Tarvitset aloitteellesi laajan kannatuksen: sen on saatava miljoonan EU-kansalaisen allekirjoitus. Allekirjoittajia on saatava vähintään neljäsosasta EU-maita (7 maasta, kun EU:ssa on 27 maata).

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettua asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa – lue lisää

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille EU:n politiikkaan liittyvistä asioista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama koskee yrityksiä, joiden päätoimipaikka on EU:ssa.

Julkiset kuulemiset ja muu palaute

Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut suurelle yleisölle uusia mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon:

Voisiko jonkin EU-lain toimivuutta ja tehokkuutta parantaa? Jos sinulla on ehdotuksia, voit lähettää niitä Kevennä sääntelytaakkaa -sivuston kautta.

SINAPSE-verkkoyhteisöt ovat asiantuntijoiden foorumi EU:n päätöksentekoon vaikuttamiselle.

Keskustelutilaisuudet kansalaisille

Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti kansalaiskuulemisia. Niissä kansalaiset voivat keskustella tärkeinä pitämistään asioista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.

Verkkokysely EU:n tulevaisuudesta

EU:n tulevaisuuskeskustelun osana järjestetään kansalaisille suunnattu verkkokuuleminen. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa EU:n tulevaan kehitykseen.

Viralliset kantelut

Voit toimia seuraavasti:

Avoimuusrekisteri

Edustatko jotain organisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka pyrkii vaikuttamaan EU:n politiikan laadintaan ja päätöksentekoon?

Rekisteröidy siinä tapauksessa EU:n avoimuusrekisteriin.

Back to top