Euroopan Unioni

Vaikuta EU:n politiikkaan

Vaikuta EU:n politiikkaan

Haluatko vaikuttaa politiikkaan EU-tasolla? Siihen on tarjolla on useita mahdollisuuksia:

Eurooppalainen kansalaisaloite

Tarvitaanko jossakin asiassa mielestäsi EU-lainsäädäntöä? Jos olet tätä mieltä, voit tehdä eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jolla pyydetään Euroopan komissiota tekemään asiasta lakiehdotus. 

Kun kansalaisaloitteelle kerätään yhteensä miljoona allekirjoitusta ja kannattajia on tietty vähimmäismäärä vähintään 7 EU-maassa, komissio käsittelee aloitteen ja päättää, mitä toimia mahdollisesti tarvitaan. 

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU-kansalaiset ja EU:ssa asuvat henkilöt voivat tehdä Euroopan parlamentille vetoomuksia EU:n toimista, jotka koskevat heitä suoraan. Sama vetoomusoikeus on myös yrityksillä ja organisaatioilla.

Julkiset kuulemiset ja muut palautekanavat

Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut kansalaisille ja yrityksille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n päätöksentekoon:

• ota kantaa EU:n toimiin ja lainsäädäntöön jo valmisteluvaiheessa Kerro mielipiteesi -portaalin kautta
• ehdota parannuksia EU:n nykyiseen lainsäädäntöön Kerro mielipiteesi – selkeyttämistalkoot -sivun kautta.

Keskustelutilaisuudet kansalaisille

Eri puolilla EU:ta järjestetään säännöllisesti kansalaiskeskusteluja. Näissä tilaisuuksissa yleisö voi keskustella valitsemistaan aiheista Euroopan parlamentin, komission ja muiden EU-elinten edustajien kanssa.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Jos sinulla on ideoita siitä, mihin suuntaan EU:n pitäisi kehittyä tulevaisuudessa, voit kertoa niistä Euroopan tulevaisuuskonferenssin tapahtumissa ja verkkoalustalla. Kyseessä on uusi Euroopan laajuinen hanke, jonka Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio ovat järjestäneet yhteistyössä. 

Konferenssin tavoitteena on antaa kansalaisille enemmän sananvaltaa EU:n kehityksessä. Nyt halutaan kuulla ihmisiä kautta koko EU:n, jotta Euroopan monimuotoisuus pystytään ottamaan huomioon ja jotta yhteys kansalaisten ja heitä palvelevien instituutioiden välillä vahvistuu. 

Eri maissa järjestetään tapahtumia ja keskusteluja muun muassa kansalaispaneeleissa ja konferenssin monikielisellä verkkoalustalla.

Kantelut

Jos et ole varma, mille taholle kantelu pitäisi osoittaa, ota yhteyttä Europe Direct -palveluun.

Avoimuusrekisteri

Edustatko jotakin edunvalvontaorganisaatiota tai toimitko itsenäisenä ammatinharjoittajana, joka pyrkii vaikuttamaan EU:n politiikkaan ja päätöksentekoon? 

Rekisteröidy siinä tapauksessa EU:n avoimuusrekisteriin, jota ylläpitävät yhdessä Euroopan parlamentti ja komissio. Näin voit edistää edunvalvonnan ja päätöksenteon avoimuutta ja voit saada myös tiettyjä erioikeuksia.

Back to top