Euroopan Unioni

Vaikuta EU:n politiikkaan

Vaikuta EU:n politiikkaan

Haluatko osallistua EU:n päätöksentekoon? Siihen on useita keinoja!

Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla voit pyytää Euroopan komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksen jostakin sinulle tärkeästä aiheesta. Aloitteella on oltava laaja kannatus, joten miljoonan EU:n kansalaisen on allekirjoitettava se. Allekirjoittajien on edustettava vähintään yhtä neljännesta EU-maista (7 maata 28:stä).

Julkiset kuulemiset

Kun komissio alkaa työskennellä uuden lakialoitteen parissa tai haluaa tarkistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, se käynnistää yleensä aiheesta julkisen kuulemisen.

Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, joilla on asiaan liittyviä etunäkökohtia tai erikoisasiantuntemusta, voivat auttaa ehdotusluonnoksen laadinnassa ennen kuin komissio siirtää aloitteen EU:n neuvostolle ja Euroopan parlamentille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Kansalaiskuulemiset

Kansalaiskuulemiset ovat eri puolilla EU:ta järjestettäviä keskustelutilaisuuksia, joissa kansalaisilla on tilaisuus esittää näkemyksiään EU-komissaareille ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Vetoomukset Euroopan parlamentille

EU:n kansalaiset ja EU-maissa asuvat henkilöt voivat esittää vetoomuksen Euroopan parlamentille sellaisista EU:n politiikkaan liittyvistä aiheista, jotka koskevat heitä suoraan. Myös sellaiset yritykset ja yhteisöt, joiden toimipaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, voivat esittää vetoomuksia.

Komission työ -syötteet

Tilaamalla Komission työ -syötteet.

Avoimuusrekisteri

Saat sähköpostitse ilmoitukset uusista toimintasuunnitelmista ja/tai julkisista kuulemisista. Jos edustat jotain organisaatiota tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja osallistut toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan EU:n toimielinten politiikkaan tai päätöksentekoon, rekisteröidy EU:n avoimuusrekisteriin.

Viralliset kantelut

Voit

Ks. myös: