Euroopa Liit

Öelge oma arvamus ELi poliitika kohta

Öelge oma arvamus ELi poliitika kohta

Soovite osaleda Euroopa poliitika kujundamises? Selleks on mitmeid võimalusi:

Euroopa kodanikualgatus

Kas EL peaks võtma vastu õigusakti teile olulises küsimuses? Kaaluge Euroopa kodanikualgatuse kasutamist, et kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut. Teie algatus peab saama ulatusliku toetuse. See tähendab, et algatusele peab alla kirjutama miljon ELi kodanikku, kes on pärit vähemalt veerandist ELi liikmesriikidest (27st liikmesriigist 7).

Kodanikualgatuse määrust vaadatakse praegu läbi – lisateave

Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamine

ELi kodanikud, ELis elavad inimesed ning ettevõtted ja muud organisatsioonid, kelle peakorter asub ELis, võivad Euroopa Parlamendile esitada petitsiooni neid otseselt mõjutava ELi poliitikaga seotud küsimustes.

Avalikud konsultatsioonid ja muud tagasiside andmise võimalused

Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava on avanud uusi võimalusi ELi poliitika kujundamises osalemiseks. Avaldage oma arvamust järgmiste võimaluste abil:

Kas ELi õigusakti saab muuta tõhusamaks? Saatke oma idee veebisaidi „Kergenda koormat – tee end kuuldavaks“ kaudu.

Eksperdid saavad osaleda ELi poliitikakujundamises SINAPSE e-võrgustiku vahendusel

Dialoogid kodanikega

Dialooge kodanikega peetakse erinevates linnades kõikjal ELis. Need annavad võimaluse arutada teile muret valmistavaid küsimusi Euroopa Parlamendi, komisjoni ja teiste ELi asutuste esindajatega.

Teie arvamus Euroopa tuleviku kohta

Praegu toimub sel teemal veebipõhine konsulteerimine . Osalege ja aidake kujundada ELi tulevikku!

Ametlikud kaebused

Saate:

Läbipaistvusregister

Kas esindate ELi institutsioonide poliitika kujundamise ja otsustusprotsesside mõjutamisega tegelevat organisatsiooni või olete samalaadse tegevusega hõlmatud füüsilisest isikust ettevõtja?

Kui jah, siis registreerige end ELi läbipaistvusregistris.

Back to top