Den Europæiske Union

Involvér dig i EU's beslutningsproces

Involvér dig i EU's beslutningsproces

Vil du være med til at udforme EU's politik? Så har du flere forskellige muligheder for det:

Det europæiske borgerinitiativ

Synes du, at EU skal lovgive om et særligt emne, der vedrører dig? Så kan du overveje at starte et europæisk borgerinitiativ for at få Kommissionen til at fremsætte et lovforslag om emnet. 

Når et initiativ har opnået 1 mio. underskrifter (med et minimumsantal fra mindst 7 EU-lande for at sikre, at støtten virkelig er bred), vil Kommissionen beslutte, om den vil tage nogen initiativer, og i givet fald hvilke. 

Andragender til Europa-Parlamentet

Du kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om emner, der er relateretl EU-politikker, der berører dig direkte, enten som enkeltperson (borger eller bosiddende) eller som organisation, virksomhed eller andet.

Høringer og andre måder at give feedback på

Europa-Kommissionens dagsorden for bedre regulering har givet flere muligheder for at bidrage til beslutningsprocessen i EU:

• Giv dit input om foreslåede EU-initativer på portalen Deltag i debatten
• Del dine synspunkter om og forslag til at forenkle eksisterende EU-lovgivning på portalen Deltag i debatten — Forenkling!

Borgerdialoger

Borgerdialoger afholdes i byer rundt om i EU. De giver dig mulighed for at drøfte spørgsmål, som optager dig, med repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og andre EU-organer.

Konferencen om Europas Fremtid

Hvis du har en mening om den overordnede kurs for EU i fremtiden, kan du dele dem i det nye fælleseuropæiske initiativ, Konferencen om Europas fremtid, der organiseres i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. 

Formålet med konferencen er at give alle europæere mulighed for at være med til at forme EU's fremtid. Konferencen når meget længere end til hovedstæderne – til alle hjørner af Europa, hvor den skal afspejle den europæiske mangfoldighed og styrke båndene mellem europæerne og de institutioner, der er til for dem. 

Det skal ske via en masse arrangementer og debatter, bl.a. med borgerpaneler og en ny interaktiv, flersproget digital platform.

Formelle klager

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal sende din klage til, kan du kontakte Europe Direct.

Åbenhedsregistret

Repræsenterer du en organisation, eller er du selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU? 

Så kan du registrere dig i EU's åbenhedsregister, der drives i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. Til gengæld for at bidrage til at gøre den politiske beslutningsproces mere gennemsigtig får du ret til en række medlemsfordele.

Back to top