Den Europæiske Union

Giv din mening til kende om EU's politikker

Giv din mening til kende om EU's politikker

Vil du være med til at udforme EU's politik? Så har du flere forskellige muligheder for det:

Det europæiske borgerinitiativ

Skal EU lovgive om et særligt emne, der vedrører dig? Så kan du overveje at starte et europæisk borgerinitiativ for at få Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. Du skal have bred opbakning til dit initiativ. Det vil sige, at det skal underskrives af en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's lande (7 ud af 27).

Forordningen om borgerinitiativer er i øjeblikket ved at blive evalueret - læs mere.

Andragender til Europa-Parlamentet

EU-borgere og folk, der bor i EU, kan indgive et andragende til Europa-Parlamentet om et emne inden for et af EU's politikområder, der berører dem direkte. Det samme gælder for virksomheder og organisationer med hovedkontor i EU.

Offentlige høringer og andre måder at give feedback på

Europa-Kommissionens dagsorden for bedre regulering har givet flere muligheder for at bidrage til beslutningsprocessen i EU. Giv din mening til kende gennem:

Kan en EU-lov gøres mere effektiv? Indsend dine idéer via siden Let byrden.

Med SINAPSE e-communities kan eksperter give input til EU-beslutningsprocessen.

Borgerdialoger

Borgerdialoger afholdes i byer rundt om i EU. De giver mulighed for at drøfte spørgsmål, som optager dig, med repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og andre EU-organer.

Din mening om Europas fremtid

Der gennemgøres i øjeblikket også en særlig onlinehøring. Ved at deltage kan du være med til at forme EU's fremtid.

Formelle klager

Du kan:

Åbenhedsregistret

Repræsenterer du en organisation, eller er du selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU-institutionerne?

Så bedes du registrere dig i EU's åbenhedsregister.

Back to top