Evropská unie

Vyjádřete se k politikám EU

Vyjádřete se k politikám EU

Chcete se zapojit do tvorby evropské politiky? Máte několik možností:

Evropská občanská iniciativa

Prostřednictvím evropské občanské iniciativy můžete Evropskou komisi požádat, aby předložila legislativní návrh týkající se tématu, jímž se zabýváte. K tomu je nutné získat podporu jednoho milionu občanů EU, kteří pocházejí alespoň z jedné čtvrtiny členských zemí Unie (v současné době 7 zemí z 28).

Veřejné konzultace

Když Komise vypracovává novou iniciativu nebo přezkoumává stávající právní předpis, zajímá se o názor veřejnosti. Zpravidla tedy na dané téma uspořádá veřejnou konzultaci.

Na základě podnětů od jednotlivců, podniků a organizací, kteří se o danou tematiku zajímají či se na daný obor specializují, tak může Komise svůj návrh upravit a teprve potom ho postoupí Radě a Evropskému parlamentu k posouzení a případnému přijetí.

Dialogy s občany

Dialogy s občany se konají v městech po celé EU, jsou příležitostí k diskusi o palčivých tématech a umožňují politikům naslouchat názorům občanů.

Petice Evropskému parlamentu

Osoby, které mají občanství některého z členských států Evropské unie či které zde mají bydliště, jakož i podniky a další organizace se sídlem v Unii mohou Evropskému parlamentu předložit petici týkající se politiky EU, která se jich bezprostředně dotýká.

Činnosti Komise – Oznámení

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové plány a/nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv na stránkách Činnosti Komise – Oznámení.

Rejstřík transparentnosti

Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Formální stížnosti

Máte tyto možnosti: