Evropská unie

Vyjádřete se k politikám EU

Vyjádřete se k politikám EU

Chcete se zapojit do tvorby evropské politiky? Máte několik možností:

Evropská občanská iniciativa

Myslíte si, že by Unie měla přijmout právní předpis k tématu, které je pro vás důležité? Pak byste měli zvážit, zda by nestálo za to začít organizovat evropskou občanskou iniciativu, v níž můžete po Evropské komisi požadovat, aby na dané téma předložila návrh právního aktu. Aby byla vaše iniciativa přijata, musíte pro ni získat širokou podporu. To znamená, že ji musí svým podpisem podpořit jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny států Unie (v současné době 7 států z 27).

V současné době probíhá přezkum nařízení o občanské iniciativě – více informací.

Petice Evropskému parlamentu

Občané EU a lidé žijící v EU mohou Parlamentu předložit petici ohledně otázek, které se jich bezprostředně týkají a zároveň mají souvislost s politikou Unie. Petiční právo mohou rovněž uplatnit podniky nebo další organizace mající sídlo v Evropské unii.

Veřejné konzultace a další možnosti předání zpětné vazby

Díky programu Evropské komise, jenž se snaží zlepšit právní úpravu, nyní existuje více možností, jak se podílet na tvorbě politiky EU. Svůj názor můžete vyjádřit prostřednictvím:

Mohly by být právní předpisy EU účinnější a účelnější? Zašlete své návrhy prostřednictvím internetové stránky: Jak snížit administrativní zátěž.

Odborníci mohou předat své podněty k tvorbě politik EU prostřednictvím virtuálních komunit na platformě SINAPSE.

Dialogy s občany

Dialogy s občany se konají v různých městech napříč Unií. Lidé mohou diskutovat o otázkách, které je zajímají, s představiteli Evropského parlamentu, Komise a dalších institucí EU.

Vaše názory na budoucnost Evropy

Zrovna probíhá online konzultace k tomuto tématu. Zapojte se do utváření budoucnosti EU!

Oficiální stížnosti

Máte možnost:

Rejstřík transparentnosti

Zastupujete organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a předmětem vaší činnosti je ovlivňovat tvorbu politik a rozhodovací procesy v orgánech EU?

Pokud ano, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Back to top