Evropská unie

Zapojte se do tvorby politik EU

Zapojte se do tvorby politik EU

Chcete se zapojit do tvorby evropské politiky? Máte několik možností:

Evropská občanská iniciativa

Chcete, aby Unie přijala právní předpis k tématu, které je pro vás důležité? Možná by stálo za to zorganizovat evropskou občanskou iniciativu, v níž můžete po Evropské komisi požadovat, aby na dané téma předložila návrh právního aktu. 

Jakmile vaši iniciativu podpoří svým podpisem 1 milion občanů (alespoň ze 7 zemí EU s předem určeným minimálním počtem podpisů v každé zemi, aby bylo zřejmé, že dané téma podporuje široké spektrum lidí), rozhodne Komise o tom, jaké kroky v dané věci podnikne. 

Petice Evropskému parlamentu

Evropskému parlamentu můžete předložit petici ve věcech týkajících se politik EU, které se vás přímo dotýkají – ať už jako jednotlivce (občana, obyvatele) nebo organizace, podniku apod.

Konzultace a další možnosti předání zpětné vazby

Díky programu Komise, jehož cílem je zkvalitnit právní předpisy, máte nyní několik možností, jak se podílet na tvorbě politiky EU:

• můžete se vyjádřit k navrhovaným opatřením EU na portálu Podělte se o svůj názor
• máte-li návrh, jak zjednodušit stávající předpisy EU, můžete nám jej sdělit na portálu Podělte se o svůj názor: Navrhněte zjednodušení!

Dialogy s občany

Dialogy s občany se konají v různých městech napříč Unií. O otázkách, které vás zajímají, můžete diskutovat s představiteli Evropského parlamentu, Komise a dalších institucí EU.

Konference o budoucnosti Evropy

Pokud máte představu o tom, jakým směrem by se měla Unie v budoucnu ubírat, můžete nám ji sdělit v rámci nové celoevropské iniciativy nazvané Konference o budoucnosti Evropy, kterou společně pořádají Evropský parlament, Rada a Evropská komise. 

Cílem konference je dát vám větší prostor při utváření budoucnosti Evropy. Její záběr daleko přesahuje hlavní města EU. Chce oslovit všechny obyvatele Evropy, aby plně odrážela naši rozmanitost a posílila vazbu mezi Evropany a institucemi, které jim slouží. 

Bude tak činit prostřednictvím řady akcí a diskusí v celé EU, mimo jiné prostřednictvím panelů občanů a nové interaktivní mnohojazyčné digitální platformy.

Oficiální stížnosti

Pokud si nejste jisti, kam stížnost zaslat, obraťte se na službu Europe Direct.

Rejstřík transparentnosti

Zastupujete organizaci (nebo jste osoba samostatně výdělečná činná) a předmětem vaší činnosti je ovlivňovat tvorbu politik a rozhodovací procesy v EU? 

Pokud ano, můžete se zapsat do rejstříku transparentnosti EU, který společně provozují Evropský parlament a Komise. Výměnou za to, že přispějete k větší transparentnosti procesu tvorby politik, pro vás budou určité členské výhody.

Back to top