Европейски съюз

Участвайте в изготвянето на политиките на ЕС

Участвайте в изготвянето на политиките на ЕС

Искате да се включите в изготвянето на европейските политики? Имате няколко възможности:

Европейска гражданска инициатива

Искате ли ЕС да приеме законодателен акт по въпрос, който е важен за вас? Можете да обмислите започването на европейска гражданска инициатива, с която да поискате от Комисията да предложи правен акт. 

След като инициативата събере 1 млн. подписа (изисква се минимален брой подписи от поне 7 държави от ЕС, за да се гарантира достаъчно широка подкрепа), Комисията ще реши дали да предприеме някакви действия и какви да бъдат те. 

Петиции до Европейския парламент

Можете да изпратите петиция до Европейския парламент по въпроси, свързани с политики на ЕС, които пряко ви засягат – независимо дали като физическо лице (гражданин. пребиваващ) или организация, дружество и т.н.

Консултации и други начини да изразите мнението си

Чрез програмата на Комисията за по-добро регулиране се откриха повече възможности за участие в създаването на политики на ЕС:• Изразете мнението си за предложени действия на ЕС на портала „Споделете мнението си“

• Споделете вижданията и предложенията си за опростяване на съществуващите закони на ЕС на Споделете мнението си: Помогнете за опростяването! !

Диалози с гражданите

Диалозите с гражданите се провеждат в градове в целия ЕС. Те дават възможност да обсъдите проблеми, които ви безпокоят, с представители на Европейския парламент, Европейската комисия и други органи на ЕС.

Конференция за бъдещето на Европа

Ако имате виждания за общата посока, в която ЕС трябва да се движи в бъдеще, можете да ги споделите в рамките на новата, общоевропейска инициатива — Конференцията за бъдещето на Европа, организирана съвместно от Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия. 

Целта на конференцията е да ви даде възможност за по-голямо участие в изграждането на бъдещето на Европа. Тя ще достигне не само до столиците на страните от ЕС, но и до всеки кът на Европа, за да бъде отразено нашето многообразие и да се укрепи връзката между европейците и институциите, които им служат. 

Това ще стане чрез множество прояви и дебати в целия ЕС, включително чрез граждански дискусионни форуми и нова интерактивна и многоезична цифрова платформа.

Официални жалби

Свържете се с Europe Direct, ако не сте сигурни на кого трябва да изпратите жалбата си.

Регистър за прозрачност

Вие представлявате някоя организация (или сте самостоятелно заето лице) и участвате в дейности, които влияят върху създаването на политики и процеса на вземане на решения в ЕС? 

Ако това е така, можете да се регистрирате в Регистъра за прозрачност на ЕС, управляван съвместно от Европейския парламент и Комисията. В замяна на помощта ви да направим процеса на създаване на политики по-прозрачен, ще можете да се ползвате от някои предимства на регистрираните в Регистъра за прозрачност.

Back to top