Европейски съюз

Кажете си думата за политиките на ЕС

Кажете си думата за политиките на ЕС

Искате да участвате в изготвянето на европейските политики? Има няколко начина да го направите:

Европейска гражданска инициатива

Призовете Европейската комисия да предложи законодателство по важен за вас въпрос чрез Европейската гражданска инициатива. За да докажете, че вашата инициатива се ползва с широка подкрепа, тя трябва да бъде подкрепена от 1 млн. граждани на ЕС от най-малко една четвърт от страните членки (7 от 28).

Обществени консултации

Когато Комисията започне работа по нова политическа инициатива или преразглежда съществуващо законодателство, тя обикновено провежда обществена консултация.

Физически лица, предприятия и други организации, имащи интерес или експертен опит в дадена област, могат да помогнат за оформянето на проектопредложението на Комисията, преди то да постъпи в Съвета и Европейския парламент за обсъждане и приемане.

Граждански диалози

Граждански диалози се провеждат в градове в целия ЕС, за да се чуе мнението на хората и да се обсъдят въпросите, които ги вълнуват.

Петиции до Европейския парламент

Гражданите на Съюза и пребиваващите на негова територия лица, както и компаниите и други организации със седалище в ЕС могат да изпращат петиции до Парламента по пряко засягащи ги въпроси, свързани с европейските политики.

Комисията в действие — Известия

За да получавате по електронната поща известия за нови пътни карти и/или обществени консултации, регистрирайте се в Комисията в действие — Известия.

Регистър за прозрачност

Ако представлявате организация или сте самостоятелно заето лице и участвате в дейности, с които се влияе върху процесите на изготвяне на политики и вземане на решения от институциите на ЕС, регистрирайте се в Регистъра на ЕС за прозрачност.

Официални жалби

Можете да: