Европейски съюз

Кажете си думата за политиките на ЕС

Кажете си думата за политиките на ЕС

Искате да се включите в изготвянето на европейските политики? Имате няколко възможности:

Европейска гражданска инициатива

Нужно ли е законодателство на ЕС по въпрос, който е важен за вас? Можете да започнете Европейска гражданска инициатива, като поискате от Комисията да предложи правен акт. Вашата инициатива ще трябва да демонстрира широка подкрепа. Това означава, че тя трябва да бъде подписана от 1 милион граждани на ЕС от поне една четвърт от държавите в Съюза (7 от 27).

Регламентът относно гражданската инициатива в момента се преразглежда — научете повече.

Петиции до Европейския парламент

Гражданите на ЕС и живеещите в Съюза могат да изпращат петиции до Парламента по въпроси, свързани с политиката на ЕС, която пряко ги засяга. Тази възможност е отворена и за дружества и други организации, чиито седалища се намират в ЕС.

Обществени консултации и други начини да изразите мнението си

Чрез програмата за по-добро регулиране на Европейската комисия се откриха повече възможности за участие в създаването на политики на ЕС. Изразете мнението си чрез:

Може ли даден закон на ЕС да стане по-ефективен и ефикасен? Изпращайте идеите си чрез Облекчете товара.

Електронни общности SINAPSE — възможност за експертите да участват в създаването на политики в ЕС

Диалози с гражданите

Диалозите с гражданите се провеждат в градове в целия ЕС. Те дават възможност да обсъдите проблеми, които ви безпокоят, с представители на Европейския парламент, Европейската комисия и други органи на ЕС.

Вашите мнения за бъдещето на Европа

В момента се провежда и специална онлайн консултация. Като участвате в нея, можете да помогнете за оформянето на бъдещето на ЕС.

Официални жалби

Можете:

Регистър за прозрачност

Вие представлявате някоя организация или сте самостоятелно заето лице, участващо в дейности, които влияят върху създаването на политики и процеса на вземане на решения в ЕС?

Ако е така, регистрирайте се в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Back to top