Europeiska Unionen

Hitta lagstiftning

Hitta lagstiftning


EU-lagstiftningen omfattar följande:

  • Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar.
  • Förordningar, direktiv och beslut – som antingen direkt eller indirekt påverkar EU-länderna.

Gällande lagstiftning

Lagförslag

Nedladdningar
Back to top