Europese Unie

Wetgeving vinden

Wetgeving vinden


De EU-wetgeving omvat:

  • de verdragen waarbij de Europese Unie is opgericht en waarin de werking van de EU is geregeld
  • alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die (rechtstreeks of onrechtstreeks) toepasselijk zijn in de lidstaten van de EU

Geldende wetgeving

Wetgeving in voorbereiding

Back to top