an tAontas Eorpach

Reachtaíocht AE

Reachtaíocht AE


Bíonn reachtaíocht an AE ar fáil mar:

  • Conarthaí lena mbunaítear an tAontas Eorpach agus lena rialaítear an tslí a oibríonn sé
  • Rialacháin, treoracha agus cinntí an AE – agus a dtionchar díreach nó indíreach ar Bhallstáit an AE.

Reachtaíocht atá i bhfeidhm

Reachtaíocht atá á hullmhú

Íoslódálacha
Back to top