Euroopan Unioni

Tietoa EU-lainsäädännöstä

Tietoa EU-lainsäädännöstä


EU:n lainsäädäntöön kuuluvat

  • Euroopan unionin perussopimukset, joilla säännellään unionin toimintaa
  • EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset, joita sovelletaan suoraan tai välillisesti EU:n jäsenvaltioihin.

Voimassa oleva lainsäädäntö

Valmisteilla oleva lainsäädäntö

Back to top