Europska unija

Kako EU odlučuje

Kako EU odlučuje

Standardni postupak odlučivanja u EU-u takozvani je redovni zakonodavni postupak (stari naziv „suodlučivanje”). To znači da izravno izabran Europski parlament mora odobriti zakonodavstvo EU-a zajedno s Vijećem (vlade 27 država članica EU-a).

Izrada zakonodavstva EU-a

Prije nego što Komisija predloži nove inicijative, ona mora procijeniti njihove moguće gospodarske, društvene i ekološke posljedice. Stoga priprema procjene učinka u kojima se navode prednosti i nedostaci mogućih političkih opcija.

Komisija se savjetuje i sa zainteresiranim stranama poput nevladinih organizacija, lokalnih vlasti i predstavnika industrije i civilnog društva. Skupine stručnjaka daju savjete o tehničkim pitanjima. Komisija tako omogućuje da zakonodavni prijedlozi odgovaraju potrebama onih kojih se to najviše tiče te da se izbjegnu nepotrebni birokratski postupci.

Građani, poduzeća i organizacije mogu sudjelovati u postupku savjetovanja na web-stranicama pod javna savjetovanja.

Nacionalni parlamenti mogu službeno izraziti rezerve ako smatraju da bi neko pitanje bilo bolje riješiti na nacionalnoj nego na europskoj razini.

Razmatranje i donošenje

Europski parlament i Vijeće razmatraju Komisijine prijedloge i predlažu izmjene. Ako se Vijeće i Parlament ne mogu dogovoriti o izmjenama, slijedi drugo čitanje.

Tijekom drugog čitanja Parlament i Vijeće mogu ponovno predložiti izmjene. Parlament ima ovlasti blokirati zakonodavni prijedlog ako se ne može složiti s Vijećem.

Ako se te dvije institucije dogovore o izmjenama, zakonodavni prijedlog može se donijeti. U slučaju da ne mogu postići dogovor, odbor za mirenje pokušava pronaći rješenje. I Vijeće i Parlament mogu blokirati zakonodavni prijedlog na završnom čitanju.

Zasjedanja Europskog parlamenta i neke sjednice Vijeća mogu se uživo pratiti na internetu.

Postupci donošenja zakonodavstva

Preuzimanja
Back to top