Unia Europejska

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Informacje o UE

UE w skrócie, instytucje i organy, kraje, symbole, historia, fakty i dane liczbowe

Wersja łatwa do czytania i zrozumienia

Obszary działalności UE

Informacje na temat rolnictwa, przedsiębiorstw, kultury, zdrowia itp.

Życie, praca i podróże na obszarze UE

Twoje prawa do zamieszkania, podjęcia pracy lub studiów i do podróżowania w innym kraju UE, w tym dostęp do opieki zdrowotnej i prawa konsumenta

Prowadzenie firmy

Podatki, cła, import i eksport towarów, wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw

Prawo UE

Unijne traktaty, prawodawstwo, orzecznictwo, tworzenie i stosowanie prawa UE

Dokumenty i publikacje

Urzędowe dokumenty, publikacje, statystyki, otwarte dane i inne źródła

Back to top