Europeiska Unionen

Europa Analytics

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga webbsidorna på europa.eu är och vilket genomslag de har. Europa Analytics använder webbanalysplattformen Piwik med öppen källkod på en PHP/MySQL-webbserver. Europa Analytics uppfyller EU:s dataskyddsregler och kontrolleras av kommissionen. Piwik följer EU:s dataskyddsregler enligt bland annat nedanstående dokument. Det innebär att uppgiftsskyddet är garanterat för slutanvändarna tack vare funktioner som avidentifiering av källdata och möjligheten att ange att man inte vill följas.

Europa Analytics uppgiftsskydd har godkänts av kommissionens uppgiftsskyddsombud.

Skydd av personuppgifter

Förstapartskakor

Europa Analytics har konfigurerats för andra nivån på europa.eu (som används för EU-institutionernas webbplatser) och för att spara förstapartskakor med 13 månaders giltighetstid. En kaka (cookie) är en kort text som sparas i användarnas datorer eller mobila enheter, om användarna godkänner det.

De kakor som Europa Analytics sparar gör det möjligt för kommissionen att samla in följande uppgifter om sina besökare:

 • IP-adress (avidentifierad)
 • Plats: land, region, ort, ungefärlig latitud och longitud (geolokalisering)
 • Datum och tidpunkt för anrop (besök på webbplatsen)
 • Titel på den besökta sidan (sidtitel)
 • URL till den besökta sidan (sid-URL)
 • URL till den sida som besöktes före den aktuella sidan (hänvisnings-URL)
 • Skärmupplösning på besökarens skärm
 • Tiden i besökarens egen tidszon
 • Filer som besökaren klickade på och laddade ner (nerladdning)
 • Länkar till en extern domän som besökaren klickade på (utgående länk)
 • Sidornas genereringstid (den tid det tar för webbsidorna att genereras av webbläsaren och sedan laddas ner av besökaren – sidhastighet)
 • Webbläsarens viktigaste språk (Accept Language-rubrik)
 • Webbläsarens version och insticksprogram (pdf, Flash, Java osv.), version på operativsystemet och enhets-id (användaragentrubrik)
 • Språk på den besökta sidan
 • Kampanjer
 • Sökning på webbplatsen
 • Evenemang

För att de producerade rapporterna ska blir så precisa som möjligt, sparas också följande uppgifter i förstapartskakorna:

 • Slumpmässigt vald besökares unika id
 • Tidpunkt för det första besöket för en viss besökare
 • Tidpunkten för en viss besökares föregående besök
 • Antal besök för en viss besökare

De insamlade uppgifterna innehåller inga personuppgifter och kan inte identifiera någon besökare. De kommer inte att delas med någon annan organisation för marknadsförings-, marknadsundersöknings- eller affärsändmål. Beständiga kakor innehåller inga personuppgifter. Piwik genererar ett randomiserat id och med det kan Europa Analytics känna av när en besökare kommer tillbaka till webbplatsen. Alla beständiga kakor har ett förfallodatum (efter 13 månader), då de automatiskt raderas från besökarens enhet.

Kommissionen behåller det fulla ansvaret för och kontrollen över de uppgifter som samlas in med hjälp av förstapartskakor och taggar genom att spara uppgifterna på servrar som kommissionen äger och kontrollerar.

Funktioner för att inte godkänna kakor

Som standard följs webbplatsbesökarna med hjälp av beständiga förstapartskakor från europa.eu. Du kan välja att inte låta Piwik följa dig (opt-out). Om du ändrar dig kan du välja att följas igen av Piwik (opt-in).

Kakan ”piwik_ignore”

För att kontrollera din status och göra ditt val, markerar du motsvarande ruta i texten nedan.

Kommissionen ansvarar för sina egna webbsidor på ec.europa.eu. På sidan med det rättsliga meddelandet kan du ange att du inte vill följas på kommissionens sidor.

Andra EU-institutioner och EU-organ (t.ex. Europaparlamentet) använder sina egna analysverktyg. Läs det rättsliga meddelandet på deras sidor för mer information. 

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du avstår från att låta Piwik följa dig.

Alternativet ”Spåra inte”

”Spåra inte – Do Not Track” är en funktion som låter besökare välja att inte låta en webbplats följa dem oavsett skäl, t.ex. analystjänster, reklamnätverk och sociala plattformar. Läs om hur du aktiverar ”Spåra inte” i din webbläsare:

Europa Analytics respekterar besökarnas val och kommer inte att följa besökare som har valt alternativet ”Spåra inte” i sina webbläsare. 

Ett av följande alternativ är möjligt:

 • Om alternativet ”spåra inte” är aktivt följs inte besökaren. Det här alternativet är överordnat opt-out-funktionen och kakorna.
 • Om alternativet ”spåra inte” inte är aktivt och besökaren klickar på opt-out, lagras kakan ”piwik_ignore” i webbläsaren. Inga besökare med kakan ”piwik_ignore” följs.
 • Om besökaren har avaktiverat alla kakor i sin webbläsare, följs besökaren ändå men uppgifterna om besöken är mindre precisa (Piwik-kakor används inte).

Begränsad tillgång till information

All kommunikation med analytiska data krypteras via SSL-protokoll. EU-institutionernas personal eller behöriga underleverantörer kan bara komma åt Europa Analytics analysrapporter via kommissionens autentiseringssystem (Ecas). Sådan personal har till uppgift att analysera, utveckla eller regelbundet underhålla vissa webbplatser.

Avidentifiering av besökarnas IP-adresser

Obs: Institution, ort och land fastställs med hjälp av den fullständiga IP-adressen, som sedan sparas och aggregeras innan masken används. Europa Analytics använder en IP-avidentifieringsmekanism som automatiskt döljer en del av besökarnas IP-adress. Därmed blir det i praktiken omöjligt att identifiera besökare på europa.eu.

Gamla besöksloggar raderas

Europa Analytics raderar automatiskt besöksloggar efter 13 månader. Kommissionen sparar dock anonyma och aggregerade data under en obestämd tid för analysändmål.

Kontakt

Om du har frågor om lagring och användning av Europa Analytics data, använd vårt kontaktformuläreuropa.eu.

Se också

Back to top