Európska únia

Služba Europa Analytics

Služba Europa Analytics

Europa Analytics je služba Európskej komisie, ktorá monitoruje a hodnotí efektivitu a účinnosť webovej stránky Europa.eu. Využíva analytickú platformu s otvoreným zdrojovým kódom Piwik, ktorá funguje na webovom serveri PVZ/MySQL. Inštalovaná inštancia je úplne pod kontrolou Európskej komisie a v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Piwik je v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, ako sa okrem iného uvádza v dokumentoch uvedených ďalej v texte. To znamená, že zabezpečuje ochranu údajov o koncových používateľoch vďaka takým prvkom, ako sú anonymizácia zdrojov údajov a mechanizmus opt-out (možnosť odmietnuť sledovanie aktivít používateľa na internete).

Aspekty ochrany súkromia v rámci služby Europa Analytics potvrdil úradník Európskej komisie pre ochranu údajov.

Opatrenia na ochranu súkromia

Vlastné súbory cookie

Služba Europa Analytics je nastavená tak, aby využívala doménu druhej úrovne „europa.eu“ (používanú na webových sídlach európskych inštitúcií) a ukladala vlastné súbory cookie po tom, čo sa skončí ich platnosť po 13 mesiacoch. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka pri jeho prehliadaní.

Súbory cookie, ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii sledovať tieto informácie o návštevníkoch:

 • IP adresa (anonymizovaná)
 • Miesto: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokácia)
 • Dátum a čas žiadosti (návštevy webového sídla)
 • Názov prezeranej stránky (Page Title)
 • Adresa URL prezeranej stránky (Page URL)
 • Adresa URL stránky prezeranej pred aktuálnou stránkou (Referrer URL)
 • Rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa
 • Miestny čas v časovom pásme návštevníka
 • Súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol (Download)
 • Odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (Outlink)
 • Čas vygenerovania stránok – čas, ktorý server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie: Page Speed)
 • Hlavný jazyk v prehliadači (Accept-Language Header)
 • Verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java, ...), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (User-Agent Header)
 • Jazyk navštívenej stránky
 • Kampane
 • Vyhľadávania na webovom sídle
 • Udalosti

S cieľom zlepšiť presnosť vypracúvaných správ sa informácie takisto uchovávajú vo vlastných súboroch cookie a služba Europa Analytics ich následne zbiera:

 • Náhodné jedinečné ID návštevníka
 • Čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka
 • Čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka
 • Počet návštev konkrétneho návštevníka

Zhromaždené údaje neobsahujú nijaké osobné informácie a nemôžu sa použiť na identifikáciu konkrétneho návštevníka. Tieto údaje sa neposkytujú nijakej inej organizácii na účely marketingu, výskumu trhu ani na komerčné účely. Trvalé súbory cookies neobsahujú nijaké osobné informácie; Piwik náhodne vygeneruje ID, ktoré službe Europa Analytics umožňuje zistiť, kedy sa používateľ vrátil na webové sídlo. Obdobie platnosti všetkých trvalých súborov cookie sa skončí po určitom čase (13 mesiacoch), na základe čoho sa automaticky vymažú zo zariadenia používateľa.

Európska komisia preberá plnú zodpovednosť za údaje zhromaždené prostredníctvom vlastných súborov cookie a značiek a za kontrolu nad nimi tak, že ukladá tieto údaje na serveroch, ktoré sú v úplnom vlastníctve a pod kontrolou Európskej komisie.

Opt-out prvky

Aktivita návštevníkov webového sídla Europa sa štandardne sleduje prostredníctvom vlastných trvalých súborov cookie. Môžete sa rozhodnúť, že nechcete, aby bola vaša aktivita sledovaná prostredníctvom kódu Piwik (opt-out). Ak si to rozmyslíte, môžete si zvoliť možnosť opätovného sledovania vašich aktivít prostredníctvom kódu Piwik (opt-in).

„Piwik_ignore“ cookie

Ak si chcete skontrolovať svoj súčasný status a vybrať jednu z týchto možností, označte príslušný rámček v nasledujúcom texte.

Európska komisia si vlastné webové stránky (ec.europa.eu) spravuje sama. Zrušiť sledovanie svojej aktivity na týchto stránkach môžete na stránke Európskej komisie s právnymi upozorneniami.

Iné inštitúcie a orgány EÚ než Európska komisia (napr. Európsky parlament) v súčasnosti používajú vlastné analytické systémy. Viac informácií nájdete na ich stránkach s právnymi upozorneniami. 

Výber možnosti, aby webové stránky nesledovali vašu aktivitu prostredníctvom kódu Piwik, neovplyvní vašu navigáciu na stránkach portálu Europa.

Funkcia „Do not track“ (nesledovať)

„Do not track“ je funkcia, ktorá návštevníkom umožňuje rozhodnúť sa, že nechcú, aby ich aktivity na webovej stránke boli sledované bez ohľadu na účel sledovania vrátane analytických služieb, reklamných sietí a sociálnych platforiem. Aktivovať funkciu „Do not track me“ vo vašom prehliadači:

Služba Europa Analytics rešpektuje preferencie návštevníkov a nebude sledovať aktivitu tých návštevníkov, ktorí si aktivovali funkciu „Nesledovať moju aktivitu“ vo svojich internetových prehliadačoch. 

Možný je jeden z týchto prípadov:

 • ak návštevník používa prehliadač s funkciou „do not track me“ aktivovanou štandardne pri inštalácii (napr. Internet Explorer 11), uvedená funkcia sa ignoruje.
 • ak je funkcia „Do not track me“ aktivovaná, aktivita návštevníka sa nebude sledovať. Toto je doplnková funkcia k mechanizmu opt-out a súborom cookie.
 • ak návštevník nemá aktivovanú funkciu „Do not track me“ a klikne na možnosť opt-out, súbor cookie „piwik_ignore“ sa uloží v prehliadači. Aktivita všetkých návštevníkov s piwik_ignore cookie sa nebude sledovať.
 • ak návštevník deaktivuje všetky súbory cookie zo svojho prehliadača, jeho aktivita sa naďalej sleduje, ale údaje, ktoré sa ho týkajú, sú menej presné (súbory cookie Piwik sa nepoužívajú).

Obmedzený prístup k informáciám

Celá komunikácia týkajúca sa analýzy údajov je zakódovaná prostredníctvom protokolu SSL. Analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, ktorých povinnosťou môže byť analyzovať, vyvíjať a/alebo pravidelne udržiavať niektoré webové sídla.

Anonymizácia IP adries návštevníkov

Poznámka: inštitúcia, mesto a krajina pôvodu sa určujú z celej IP adresy, potom sa ukladajú a zhromažďujú skôr, ako sa použije maska. Služba Europa Analytics využíva mechanizmus anonymizácie IP adries, ktorý automaticky maskuje určitú časť IP adresy (internetový protokol) každého návštevníka, čo účinne znemožňuje identifikáciu konkrétneho návštevníka portálu Europa.

Záznamy o prihlásení starých návštevníkov sa vymazávajú

Služba Europa Analytics automaticky vymaže záznamy o prihlásení návštevníkov po 13 mesiacoch. Európska komisia uchováva anonymné a súhrnné údaje na neobmedzené obdobie na účely analýzy.

Kontakt

Osobitné otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics možno zasielať cez kontaktný formulár na portáli Europa.

Klikni tiež na...

Back to top