an tAontas Eorpach

Europa Analytics

Europa Analytics

Is é Europa Analytics an tseirbhís chorparáideach a dhéanann monatóireacht agus meastóireacht ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht shuíomh gréasáin Europa.eu. Baineann sé úsáid as ardán anailísíochta foinse oscailte Piwik a ritheann ar fhreastalaí gréasáin PHP/MySQL. Tá smacht iomlán ag an gCoimisiún Eorpach ar an ásc den ardán atá suiteáilte agus tá sé i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí. Comhlíonann Piwik dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí mar a luaitear sna doiciméid seo a leanas, i measc doiciméad eile. Ciallaíonn sé sin go gcinntíonn Europa Analytics go bhfuil sonraí an úsáideora deiridh á gcosaint a bhuí le gnéithe ar nós anaithnidiú sonraí foinse agus meicníocht an rogha 'Ná rianaigh mé' d'úsáideoirí.

Tá gnéithe cosanta príobháideachais Europa Analytics bailíochtaithe ag Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh.

Bearta príobháideachais

Fianáin chéadpháirtí

Tá Europa Analytics cumraithe úsáid a bhaint as an bhfearann dara leibhéil europa.eu (atá á úsáid do shuíomhanna gréasáin na n‑institiúidí Eorpacha) agus fianáin chéad pháirtí a théann in éag tar éis 13 mhí a stóráil. Is éard is fianán ann comhad beag sonraí a iarrann an suíomh gréasáin lena mbaineann sé ar chuairteoir é a stóráil ar ríomhaire nó gléas móibíleach an chuairteora.

Leis na fianáin a úsáideann Europa Analytics is féidir leis an gCoimisiún Eorpach an t‑eolas seo a leanas faoi chuairteoirí a rianú:

 • Seoladh IP (anaithnidithe)
 • Suíomh: tír, réigiún, cathair, neas‑domhanfhad agus neas‑domhanleithead (Geoshuíomh)
 • Dáta agus am na hiarrata (an chuairt ar an suíomh)
 • Teideal an leathanaigh a bhfuiltear ag breathnú air (Teideal an Leathanaigh)
 • URL an leathanaigh a bhfuiltear ag breathnú air (URL an Leathanaigh)
 • URL an leathanaigh a rabhthas ag breathnú air roimhe sin (URL tagróra)
 • Taifeach scáileáin ghléas an úsáideora
 • An t‑am in amchrios áitiúil an chuairteora
 • Comhaid ar cliceáladh orthu agus a íoslódáladh (Íoslódáil)
 • Naisc le fearainn sheachtracha ar cliceáladh orthu (Seachnasc)
 • Am ginte leathanaigh (an t‑am a thógann sé ar an bhfreastalaí gréasáin leathanach gréasáin a chruthú agus ar an gcuairteoir é a íoslódáil ina dhiaidh sin: Luas leathanaigh)
 • Príomhtheanga an bhrabhsálaí atá in úsáid (An ceanntásc Accept-Language)
 • Leagan an bhrabhsálaí, breiseáin bhrabhsálaí (PDF, Flash, Java,...), leagan an chórais oibriúcháin, aitheantóir an ghléis (An ceanntásc User-Agent)
 • Teanga an leathanaigh a tugadh cuairt air
 • Feachtais
 • An suíomh a chuardach
 • Imeachtaí

D'fhonn cruinneas na dtuarascálacha a tháirgtear a fheabhsú stóráiltear faisnéis chomh maith i bhfianáin chéadpháirtí agus ansin bailíonn Europa Analytics an fhaisnéis atá uathu ina dhiaidh sin:

 • Uimhir Aitheantais Cuairteora uathúil randamach
 • Am na céadchuairte don chuairteoir áirithe sin
 • Am na cuairte roimhe sin don chuairteoir áirithe sin
 • Líon na gcuairteanna don chuairteoir áirithe sin

Ní bhíonn aon eolas pearsanta sna sonraí a bhailítear agus ní féidir iad a úsáid chun cuairteoir áirithe a aithint. Ní chomhroinnfear iad le haon eagraíochtaí eile ar mhaithe le margaíocht, taighde margaidh nó cuspóirí tráchtála. Ní bhíonn aon fhaisnéis phearsanta i bhfianáin sheasmhacha; gineann Piwik uimhir aitheantais/ID randamach a fhágann go mbeidh a fhios ag Euro Analytics go bhfuil úsáideoir tar éis filleadh ar an suíomh. Tá dáta dul in éag ag gach fianán seasmhach (i.e. 13 mhí) agus ina dhiaidh sin baintear de ghléas an úsáideora iad go huathoibríoch.

Is ar an gCoimisiún Eorpach a bheidh freagracht iomlán as na sonraí a bhailítear trí bhíthin fianáin chéadpháirtí agus clibeanna agus coinníonn sé smacht ar na sonraí sin trí iad a stóráil i bhfreastalaithe a bhfuil úinéireacht agus smacht iomlán ag an gCoimisiún orthu.

Gnéithe 'Ná rianaigh mé'

Mar réamhshocrú, úsáidtear fianán céadpháirtí ó Europa chun cuairteoirí a rianú. Féadann tú socrú nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú (rogha 'Ná rianaigh mé'). Má dhéanann tú malairt comhairle, féadann tú socrú go ndéanfaidh Piwik tú a rianú arís (bheith páirteach arís).

Fianán 'piwik_ignore'

Chun do stádas reatha a sheiceáil agus rogha a dhéanamh, cuir tic sa bhosca iomchuí sa téacs atá thíos.

Bainistíonn an Coimisiún Eorpach a chuid leathanach gréasáin féin (ec.europa.eu).  Tabhair cuairt ar leathanach fógra dlí an Choimisiúin Eorpaigh lena shocrú nach ndéanfar tú a rianú ar na leathanaigh sin.

Faoi láthair, tá córas anailísíochta dá gcuid féin in úsáid ag na hinstitiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh seachas an Coimisiún Eorpach (i.e. Parlaimint na hEorpa). Tabhair cuairt ar an leathanach fógra dlí atá acusan chun tuilleadh eolais a fháil. 

Más é do rogha nach ndéanfaidh Piwik tú a rianú ní dhéanfaidh sin dochar do d'eispéireas nascleanúna ar shuíomhanna Europa.

Sainrogha "Ná rianaigh mé"

Is teicneolaíocht "Ná rianaigh mé" lena gcumasaítear do chuairteoirí socrú nach ndéanfar tú a rianú ar shuíomhanna gréasáin ar chúis ar bith ar mhaithe le húsáid anailísíochta, gréasán fógraíochta agus ardán sóisialta. Chun an rogha "Ná rianaigh mé" a chumasú ar do bhrabhsálaí:

Urramaíonn Euro Analytics sainrogha an chuairteora agus ní dhéanfaidh sé rianú ar chuairteoirí a chumasaíonn an tsainrogha "Ná rianaigh mé" ar a mbrabhsálaí. 

Is iad seo a leanas na cásanna éagsúla is féidir a bheith i gceist:

 • Má úsáideann an cuairteoir brabhsálaí a bhfuil an fheidhm “Ná rianaigh mé” cumasaithe mar réamhshocrú tráth na suiteála (e.g. Internet Explorer 11), tugtar neamhaird ar an bhfeidhm sin.
 • Má chumasaítear an fheidhm "Ná rianaigh mé" ní rianófar an cuairteoir sin. Is leibhéal níos airde ná rogha a dhéanamh ar an suíomh féin nó leis na fianáin gan tú a rianú.
 • Mura bhfuil "Ná rianaigh mé" roghnaithe ar an mbrabhsálaí agus má roghnaíonn sé ar an suíomh gan é a bheith á rianú, stóráiltear an fianán 'piwik_ignore' ar an mbrabhsálaí. Ní rianaítear cuairteoir ar bith a bhfuil an fianán 'piwik_ignore' aige.
 • Má dhíchumasaíonn an cuairteoir gach fianán ar a bhrabhsálaí, rianaítear an cuairteoir mar sin féin agus ach ní bhíonn na sonraí i leith an chuairteora sin chomh cruinn céanna (Ní úsáidtear fianáin Piwik).

Rochtain shrianta ar fhaisnéis

Déantar gach cumarsáid faoi shonraí anailísíochta a chriptiú trí bhíthin an phrótacail SSL. Ní bheidh rochtain ar fáil ar thuarascálacha anailísíochtúla Europa Analytics ach amháin trí Sheirbhís Fhíordheimhniúcháin an Choimisiúin Eorpaigh (ECAS) agus ag foirne na nInstitiúidí Eorpacha agus fochonraitheoirí seachtracha atá údaraithe go iomchuí, agus ag an dá dhream sin amháin, a d'fhéadfadh a mbeadh de chúram orthu suíomhanna áirithe a anailísiú, a fhorbairt agus / nó a chothú go rialta.

Seoltaí IP cuairteoirí a dhéanamh anaithnid

Tabhair faoi deara: Úsáidtear an seoladh IP iomlán chun an institiúid, cathair agus tír tionscnaimh a chinneadh, agus ansin stóráiltear agus tiomsaítear na sonraí sin sula gcuirtear an masc i bhfeidhm. Baineann Europa Analytics úsáid as meicníocht anaithnidithe a chlúdaíonn cuid de IP (Prótacal Idirlín) gach cuairteora, rud a mbíonn d'éifeacht aige go mbíonn sé dodhéanta cuairteoir ar leith chuig Europa a aithint.

Scriostar seanlogaí cuairteoirí

Scriosann Europa Analytics logaí cuairteoirí tar éis 13 mhí. Stórálann an Coimisiún Eorpach sonraí anaithnidithe tiomsaithe ar feadh tréimhse éiginnte ar chúiseanna a bhaineann le hanailís.

Teagmháil

Is féidir aon cheist faoi leith maidir le stóráil agus úsáid shonraí Europa Analytics a sheoladh isteach chugainn leis an bhfoirm teagmhála ar Europa.eu.

Féach freisin

Back to top