Europeiska Unionen

Romfördraget fyller 60 år

Romfördraget fyller 60 år

Romfördraget fyller 60 år

För sextio år sedan i Rom lades grunden till EU och den längsta fredsperioden i Europas moderna historia. Genom Romfördraget skapades en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt. Fördraget gav oss också förutsättningar för välstånd och stabilitet.

Årsdagen är ett tillfälle att se tillbaka med stolthet och blicka framåt med tillförsikt. För 60 år sedan skapade vi en union som främjar fredligt samarbete, respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Nu är det vi som formar Europas framtid.

Här hittar du en översikt över evenemang i EU-länderna för att fira 60-årsjubileet och kan se tillbaka på några av milstolparna i EU:s historia.

Romförklaringen - PDF (105.97 KB)

Vitbok om EU:s framtid

Back to top