Evropska unija

60. obletnica Rimske pogodbe

60. obletnica Rimske pogodbe

60. obletnica Rimske pogodbe

Pred 60 leti so v Rimu položili temelje današnje Evrope in začelo se je najdaljše obdobje miru v pisni zgodovini Evrope. Rimska pogodba je vzpostavila skupni trg, ki omogoča svobodno gibanje ljudi, blaga, storitev in kapitala, ter ustvarila pogoje blaginje in stabilnosti za evropske državljane.

Ob tej obletnici se Evropa s ponosom ozira nazaj in z upanjem gleda v prihodnost. V 60-letnem obdobju smo zgradili Unijo, ki spodbuja miroljubno sodelovanje in uveljavlja spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakopravnosti in solidarnosti med evropskimi državami in narodi. Skupno prihodnost Evrope zdaj oblikujemo mi.

Na tej strani lahko najdete pregled prireditev po vsej Evropi, s katerimi bomo obeležili 60. obletnico Rimske pogodbe, in si ogledate mejnike na poti do današnje Evrope.

Rimska izjava - PDF (95.61 KB)

Bela knjiga o prihodnosti Evrope

Back to top