Eiropas Savienība

60 gadi kopš Romas līgumu parakstīšanas

60 gadi kopš Romas līgumu parakstīšanas

60 gadi kopš Romas līgumu parakstīšanas

Pirms 60 gadiem Romā tika ielikti pamati Eiropai, kādu to pazīstam šodien. Tā sākās visilgākais miera periods Eiropas vēsturē, par kuru ir rakstiskas liecības. Ar Romas līgumiem ir izveidots kopējs tirgus, kurā var brīvi plūst cilvēki, preces, pakalpojumi un kapitāls, un ir radīti nosacījumi, lai Eiropas iedzīvotāji varētu dzīvot pārticībā un baudīt stabilitāti.

Atzīmējot šo gadadienu, Eiropa atskatās pagātnē ar lepnumu un raugās nākotnē ar cerību. Sešdesmit gadus esam veidojuši savienību, kurā tiek sekmēta miermīlīga sadarbība, cilvēku cienīšana, brīvība, demokrātija, līdztiesība un solidaritāte starp Eiropas nācijām un cilvēkiem. Tagad mēs varam veidot kopēju un labāku Eiropas nākotni.

Šeit uzzināsiet, kādi pasākumi notiek Eiropā par godu Romas līgumu 60. gadadienai, un varēsiet atskatīties uz dažiem būtiskākajiem pavērsieniem Eiropas Savienības vēsturē.

Romas deklarācija - PDF (98.25 KB)

Baltā grāmata par Eiropas nākotni

Back to top