Europos Sąjunga

Romos sutarčių 60-metis

Romos sutarčių 60-metis

Romos sutarčių 60-metis

Prieš šešiasdešimt metų Romoje buvo padėti šiandieninės Europos pamatai ir užtikrintas ilgiausias rašytiniuose istorijos šaltiniuose užfiksuotas taikos Europoje laikotarpis. Romos sutartimis buvo įsteigta bendra rinka, kurioje gali laisvai judėti žmonės, prekės, paslaugos ir kapitalas, ir sukurtos gerovės ir stabilumo prielaidos Europos piliečiams.

Minėdama šią sukaktį Europa su pasididžiavimu žvelgia į praeitį ir su viltimi į ateitį. 60 metų kūrėme Europos Sąjungą, skatinančią taikų bendradarbiavimą, pagarbą žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, lygybę, Europos šalių ir tautų solidarumą. Mes galime sukurti bendrą ir geresnę Europos ateitį.

Šiame puslapyje rasite Romos sutarčių 60-mečio minėjimo renginių apžvalgą ir galėsite prisiminti svarbiausius įvykius, kurie suformavo šiandieninę Europą.

Romos deklaracija - PDF (98.18 KB)

Baltoji knyga dėl Europos ateities


 

60 metų – 60 veidų! Žmonių pasakojimai

Sužinokite, ką žmonės rašo su saitažodžiu #EU60 socialiniuose tinkluose

 

 "Facebook"

 "Instagram"

 "Twitter"

 

Dalyvaukite mūsų GIF konkurse

Back to top