an tAontas Eorpach

60 bliain de Chonarthaí na Róimhe

60 bliain de Chonarthaí na Róimhe

60 bliain de Chonarthaí na Róimhe

Seasca bliain ó shin, sa Róimh, leagadh an bhunsraith don Eoraip mar a aithníonn muid inniu í, agus cuireadh tús leis an tréimhse síochána is faide a bhí ann riamh i stair scríofa na hEorpa. Faoi Chonarthaí na Róimhe, bunaíodh cómhargadh ina n-éascaítear saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus caipiteal agus cruthaíodh dálaí ratha agus cobhsaíochta le haghaidh shaoránaigh na hEorpa.

Leis an gcomóradh seo, tugtar deis don Eoraip súil a chaitheamh siar ar an stair sin le teann bróid agus súil a chaitheamh chun tosaigh le teann dóchais. Le 60 bliain anuas, tá Aontas á chruthú againn ina gcuirtear chun cinn an comhar síochánta, an meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an chothromaíocht agus an dlúthpháirtíocht i measc náisiúin agus phobail na hEorpa. Is fúinne atá sé anois todhchaí chomhroinnte agus todhchaí níos fearr a cheapadh don Eoraip.

Anseo tá léargas ar na himeachtaí atá á n-eagrú ar fud na hEorpa le haghaidh chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe, agus is féidir súil siar a chaitheamh ar na mórimeachtaí a mhúnlaigh stair na hEorpa.

The Declaration of Rome - PDF (88.88 KB)

Páipéar Bán faoi Thodhcaí na hEorpa


 

60 bliain trí shúile 60 duine! A scéal féin ag gach duine acu

Cad atá á rá ag daoine faoi #EU60 ar

 

 Facebook

 Instagram

 Twitter

 

Glac páirt inár gcomórtas GIF

Back to top