Evropská unie

60 let Římských smluv

60 let Římských smluv

60 let Římských smluv

Před šedesáti lety byly v Římě položeny základy Evropy tak, jak ji známe dnes. Začalo tím zatím nejdelší období míru v historii našeho kontinentu. Na základě Římských smluv vznikl společný trh, který umožnil volný pohyb lidí, zboží, služeb a kapitálu. Rovněž byly vytvořeny podmínky pro stabilitu a blahobyt evropských občanů.

U příležitosti tohoto výročí Evropská unie bilancuje a může být na svou minulost hrdá. Zároveň může pohlížet s nadějí na budoucnost. Už šedesát let budujeme Unii, která prosazuje mírovou spolupráci, úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a solidaritu mezi evropskými národy a občany. Dnes je na nás vytvořit společnou a lepší budoucnost Evropy.

V přehledu níže uvádíme akce, kterými v Evropě oslavíme 60. výročí Římských smluv a připomeneme některé významné okamžiky, jež formovaly současnou podobu našeho kontinentu.

Římské prohlášení - PDF (99.33 KB)

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Back to top