Europeiska Unionen

EU-lagstiftning

EU:s lagstiftning är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) utgör grunden för all EU:s verksamhet.

Sekundärrätten omfattar förordningar, direktiv och beslut och bygger på fördragens mål och principer.

Back to top