Európai Unió

Az uniós döntéshozatal módja

Az uniós döntéshozatal módja

Az EU általános szabály szerint a rendes jogalkotási (korábban az együttdöntési) eljárással hozza meg döntéseit. Ez azt jelenti, hogy a közvetlenül választott Európai Parlament a (27 uniós tagállam kormányait képviselő) Tanáccsal együtt hagyja jóvá az uniós jogszabályokat.

Uniós jogszabályok szövegezése

A Bizottság az új kezdeményezésekre irányuló javaslatokat megelőzően értékeli azok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait. Erre hatásvizsgálat elkészítésével kerül sor, amelyben megállapítják a lehetséges szakpolitikai lehetőségek előnyeit és hátrányait.

A Bizottság emellett konzultációt folytat az érdekelt felekkel is, például a nem kormányzati szervezetekkel, a helyi hatóságokkal és az ipar és a civil társadalom képviselőivel. Egyes szakértői csoportok technikai kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat adnak. A Bizottság így tudja biztosítani, hogy a jogalkotási javaslatok megfeleljenek a legfontosabb érdekelt felek igényeinek, illetve hogy a bürokratikus eljárások a szükséges minimumra korlátozódjanak.

A polgárok, a vállalkozások és egyéb szervezetek a konzultációs eljárásban a Nyilvános konzultációk weboldalon keresztül vehetnek részt.

A tagállami parlamentek hivatalos fenntartással élhetnek, ha véleményük szerint valamely kérdést célszerűbb nemzeti, mint uniós szinten kezelni.

Felülvizsgálat és elfogadás

Az Európai Parlament és a Tanács felülvizsgálja a Bizottság javaslatait, és módosításokra tesz javaslatot. Ha a Tanács és a Parlament nem jut egyetértésre a módosításokat illetően, második olvasatra kerül sor.

A Parlament és a Tanács második olvasatban ismét módosításokat javasolhat. A Parlament elutasíthatja a jogszabályjavaslatot, ha nem tud egyetérteni a Tanáccsal.

Ha a két intézmény egyetért a módosításokról, akkor a jogszabályjavaslat elfogadható. Egyetértés hiányában egyeztetőbizottság igyekszik megoldást találni. Utolsó olvasatban akár a Tanács, akár a Parlament elutasíthatja a jogalkotási javaslatot.

Az Európai Parlament üléseit és a Tanács egyes üléseit az interneten élő adásban is figyelemmel lehet kísérni.

A jogszabályok elfogadásának folyamata

Back to top