Evropska unija

Gradivo za učitelje

Gradivo za učitelje

Gradivo v Kotičku za učenje je prirejeno za otroke različnih starostnih skupin, vsebuje pa konkretne informacije, denimo o zgodovini Evropske unije, državljanstvu EU ali bolj specifičnih področjih, kot je zmanjšanje porabe energije, ter pripomočke za popestritev pouka.

Back to top