Unia Europejska

Materiały dla nauczycieli

Materiały dla nauczycieli

Bez względu na to, czy szukają Państwo pomysłu na lekcję czy też wybranych informacji na temat historii Europy lub obywatelstwa europejskiego bądź wyjaśnień na temat tak konkretnych zagadnień, jak na przykład ograniczenie indywidualnego zużycia energii, w Kąciku edukacyjnym powinni Państwo znaleźć przydatne materiały dostosowane do potrzeb danej grupy wiekowej uczniów.

Back to top