an tAontas Eorpach

Múinteoirí

Bíodh tinfeadh uait do do chuid ceachtanna nó fírící ar stair nó ar shaoránacht na hEorpa, nó ar rud éigin chomh sainiúil le tomhailt fuinnimh an duine aonair a laghdú, ba cheart go bhfaighfeá ábhar úsáideach anseo, agus é oiriúnaithe d'aoisghrúpa do chuid daltaí.

Back to top