Euroopan Unioni

Ohjeita ja oppaita opettajille

Ohjeita ja oppaita opettajille

Sivustolta löytyy aineistoa oppituntien suunnitteluun ja konkreettista perustietoa esimerkiksi Euroopan historiasta tai energiansäästöstä. Aineisto on jaoteltu ikäryhmittäin.

Back to top