Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγές για εκπαιδευτικούς

Πηγές για εκπαιδευτικούς

Είτε ψάχνετε έμπνευση για τα μαθήματα που παραδίνετε, είτε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία, την ιθαγένεια, ή άλλες περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, όπως, πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, εδώ θα βρείτε σίγουρα χρήσιμο υλικό, που θα ταιριάζει και στην ηλικία των μαθητών σας.

Back to top