Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγές για εκπαιδευτικούς

Πηγές για εκπαιδευτικούς

Εάν θέλετε να εμπνευστείτε για τα μαθήματα που παραδίνετε, ή εάν αναζητάτε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία, την ιθαγένεια, ή άλλες περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, όπως, πώς θα μπορούσατε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, στη «Γωνιά μάθησης» θα βρείτε χρήσιμο υλικό, που θα ταιριάζει στην ηλικία των μαθητών σας.

Back to top