Europeiska Unionen

Presentationsbilder om EU

Presentationsbilder om EU

Den här sidan innehåller visuellt material – presentationsbilder – som illustrerar olika aspekter av EU.

Dessa bilder kan vara till nytta för lärare, personer som talar om EU-frågor, studenter och alla som är intresserade av att hålla en presentation om EU.

De förklarar tydligt vad Europeiska unionen är och gör samt hur EU fungerar.

Du får använda bilderna kostnadsfritt och utan upphovsrättsinskränkningar, och du får ändra dem på eget ansvar.

Alla bilder i en fil

Grunden för en union

Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder

Nedladdningar

Grundare

Nedladdningar

EU:s symboler

Nedladdningar

24 officiella språk

Nedladdningar

Utvidgning – från 6 till 28 länder

Nedladdningar

Den stora utvidgningen: öst och väst förenas

Nedladdningar

Kandidatländer och potentiella kandidater

Nedladdningar

Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete

Nedladdningar

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Nedladdningar

EU i siffror

EU:s befolkning jämfört med resten av världen

Nedladdningar

EU:s area jämfört med resten av världen

Nedladdningar

Hur rikt är EU jämfört med övriga världen?

Nedladdningar

Hur stora är EU-länderna?

Nedladdningar

Hur många människor bor det i EU?

Nedladdningar

BNP per invånare: välståndsfördelningen

Nedladdningar

Vad gör EU?

Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans

Nedladdningar

Tio prioriteter för Europa

Nedladdningar

En investeringsplan för Europa

Nedladdningar

Bankunionen: säkra och tillförlitliga banker

Nedladdningar

Hur spenderar EU sina pengar?

Nedladdningar

Klimatförändringar – ett globalt problem

Nedladdningar

Energi för en värld i förändring

Nedladdningar

Forskning – investera i kunskapssamhället

Nedladdningar

Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik

Nedladdningar

Euron – en gemensam europeisk valuta

Nedladdningar

Hejda inflationen

Nedladdningar

Den inre marknaden – valfrihet

Nedladdningar

EU utan gränser

Nedladdningar

Billigare mobilsamtal utomlands

Nedladdningar

Studera utomlands

Nedladdningar

Bättre hälsa och miljö

Nedladdningar

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nedladdningar

EU sprider fred och välstånd i världen

Nedladdningar

EU – en stor handelsmakt

Nedladdningar

EU – världens största biståndsgivare

Nedladdningar

Skydd av konsumenters rättigheter

Nedladdningar

Jämställdhet

Nedladdningar

Hur EU fungerar

Tre nyckelaktörer

Nedladdningar

EU:s institutioner

Nedladdningar

Hur antas EU:s lagar?

Nedladdningar

The European Parliament – voice of the people

Nedladdningar

De europeiska politiska partierna

Nedladdningar

Ministerrådet – medlemsstaternas röst

Nedladdningar

Ministerrådet – hur de röstar

Nedladdningar

Europeiska rådets toppmöte

Nedladdningar

Hög representant för utrikes frågor och säkerhet

Nedladdningar

Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen

Nedladdningar

EG-domstolen – lagens väktare

Nedladdningar

Europeiska ombudsmannen

Nedladdningar

Revisionsrätten – valuta för pengarna

Nedladdningar

Europeiska centralbanken – förvaltar euron

Nedladdningar

Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst

Nedladdningar

Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst

Nedladdningar

Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU

Nedladdningar

Komma i kontakt med EU

Nedladdningar