Europeiska Unionen

Presentationsbilder om EU

Presentationsbilder om EU

Den här sidan innehåller visuellt material – presentationsbilder – som illustrerar olika aspekter av EU.

Dessa bilder kan vara till nytta för lärare, personer som talar om EU-frågor, studenter och alla som är intresserade av att hålla en presentation om EU.

De förklarar tydligt vad Europeiska unionen är och gör samt hur EU fungerar.

Du får använda bilderna kostnadsfritt och utan upphovsrättsinskränkningar, och du får ändra dem på eget ansvar.

Alla bilder i en fil

Grunden för en union


Europeiska unionen: 500 miljoner människor – 28 länder

Nedladdningar


Grundare

Nedladdningar


EU:s symboler

Nedladdningar


24 officiella språk

Nedladdningar


Utvidgning – från 6 till 28 länder

Nedladdningar


Den stora utvidgningen: öst och väst förenas

Nedladdningar


Kandidatländer och potentiella kandidater

Nedladdningar


Fördragen – den rättsliga grunden för demokratiskt samarbete

Nedladdningar


EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Nedladdningar

EU i siffror


EU:s befolkning jämfört med resten av världen

Nedladdningar


EU:s area jämfört med resten av världen

Nedladdningar


Hur rikt är EU jämfört med övriga världen?

Nedladdningar


Hur stora är EU-länderna?

Nedladdningar


Hur många människor bor det i EU?

Nedladdningar


BNP per invånare: välståndsfördelningen

Nedladdningar

Vad gör EU?


Den europeiska ekonomin: starkare tillsammans

Nedladdningar


Tio prioriteter för Europa

Nedladdningar


En investeringsplan för Europa

Nedladdningar


Bankunionen: säkra och tillförlitliga banker

Nedladdningar


Hur spenderar EU sina pengar?

Nedladdningar


Klimatförändringar – ett globalt problem

Nedladdningar


Energi för en värld i förändring

Nedladdningar


Forskning – investera i kunskapssamhället

Nedladdningar


Solidaritet i praktiken – EU:s sammanhållningspolitik

Nedladdningar


Euron – en gemensam europeisk valuta

Nedladdningar


Hejda inflationen

Nedladdningar


Den inre marknaden – valfrihet

Nedladdningar


EU utan gränser

Nedladdningar


Billigare mobilsamtal utomlands

Nedladdningar


Studera utomlands

Nedladdningar


Bättre hälsa och miljö

Nedladdningar


Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Nedladdningar


EU sprider fred och välstånd i världen

Nedladdningar


EU – en stor handelsmakt

Nedladdningar


EU – världens största biståndsgivare

Nedladdningar


Skydd av konsumenters rättigheter

Nedladdningar


Jämställdhet

Nedladdningar

Hur EU fungerar


Tre nyckelaktörer

Nedladdningar


EU:s institutioner

Nedladdningar


Hur antas EU:s lagar?

Nedladdningar


The European Parliament – voice of the people

Nedladdningar


De europeiska politiska partierna

Nedladdningar


Ministerrådet – medlemsstaternas röst

Nedladdningar


Ministerrådet – hur de röstar

Nedladdningar


Europeiska rådets toppmöte

Nedladdningar


Hög representant för utrikes frågor och säkerhet

Nedladdningar


Europeiska kommissionen – främjar gemensamma intressen

Nedladdningar


EG-domstolen – lagens väktare

Nedladdningar


Europeiska ombudsmannen

Nedladdningar


Revisionsrätten – valuta för pengarna

Nedladdningar


Europeiska centralbanken – förvaltar euron

Nedladdningar


Ekonomiska och sociala kommittén – det civila samhällets röst

Nedladdningar


Regionkommittén – de lokala förvaltningarnas röst

Nedladdningar


Tjänstemän inom civilförvaltningen som arbetar för EU

Nedladdningar


Komma i kontakt med EU

Nedladdningar

Back to top