Evropska unija

EU na diapozitivih

Ta stran vsebuje vizualno gradivo – diapozitive – ki predstavlja različne vidike EU.

Ti diapozitivi so lahko uporabno orodje za učitelje, govornike o vprašanjih EU, študente in vse, ki želijo pripraviti predstavitev o EU.

Zagotavljajo jasno razlago o tem, kaj je Evropska unija, katere so njene dejavnosti in kako deluje.

Diapozitive lahko uporabljate brezplačno, saj niso omejeni z avtorskimi pravicami, ter jih spreminjate na lastno odgovornost.

Vsi dispozitivi v eni datoteki

Temelji Evropske unije

Evropska unija: 500 milijonov prebivalcev – 28 držav

Prenosi

Utemeljitelji

Prenosi

Simboli EU

Prenosi

24 uradnih jezikov

Prenosi

Širitev: s šest na 28 držav

Prenosi

Največja širitev: združevanje Vzhodne in Zahodne Evrope

Prenosi

Države kandidatke in potencialne države kandidatke

Prenosi

Pogodbe – temelj za demokratično sodelovanje na podlagi prava

Prenosi

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah

Prenosi

Nekaj pomembnih podatkov o EU

Prebivalstvo EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi

Površina EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi

Bogastvo EU v primerjavi z drugimi državami

Prenosi

Kako velike so države EU?

Prenosi

Koliko ljudi živi v EU?

Prenosi

BDP na prebivalca: porazdelitev bogastva

Prenosi

Dejavnosti in dosežki Evropske unije

Evropsko gospodarstvo: skupaj smo močnejši

Prenosi

Deset prednostnih nalog za Evropo

Prenosi

Naložbeni načrt za Evropo

Prenosi

Bančna unija: varne in zanesljive banke

Prenosi

Kako EU porablja svoj denar?

Prenosi

Podnebne spremembe – svetovni izziv

Prenosi

Energetski viri v spreminjajočem se svetu

Prenosi

Raziskave - naložbe v družbo znanja

Prenosi

Solidarnost v praksi: kohezijska politika EU

Prenosi

Evro – enotna valuta za Evropejce

Prenosi

Obvladovanje inflacije

Prenosi

Enotni trg: svobodna izbira

Prenosi

Prosto gibanje

Prenosi

Nižji stroški mobilne telefonije v tujini

Prenosi

Izobraževanje v tujini

Prenosi

Boljše zdravje in okolje

Prenosi

Območje svobode, varnosti in pravice

Prenosi

EU – izvoznica miru in blaginje

Prenosi

EU – vodilna trgovinska sila

Prenosi

EU – največja darovalka razvojne pomoči na svetu

Prenosi

Varstvo pravic potrošnikov

Prenosi

Enakost spolov

Prenosi

Informacije o EU

Trije ključni akterji

Prenosi

Institucije EU

Prenosi

Priprava zakonodaje EU

Prenosi

Evropski parlament – glas ljudstva

Prenosi

Evropske politične stranke

Prenosi

Svet ministrov – glas držav članic

Prenosi

Svet ministrov – način glasovanja

Prenosi

Vrh Evropskega sveta

Prenosi

Visoka predstavnica za zunanjo in varnostno politiko

Prenosi

Evropska komisija – zastopanje skupnih interesov

Prenosi

Sodišče Evropskih skupnosti – spoštovanje zakonodaje

Prenosi

Evropska varuhinja človekovih pravic

Prenosi

Evropsko računsko sodišče: pravilna poraba davkoplačevalskega denarja

Prenosi

Evropska centralna banka: upravljanje evra

Prenosi

Evropski ekonomsko-socialni odbor: zastopanje civilne družbe

Prenosi

Odbor regij: zastopanje lokalnih oblasti

Prenosi

Javni uslužbenci EU

Prenosi

Vzpostavljanje stika z EU

Prenosi

Back to top