Európska únia

Prezentácia o EÚ

Táto stránka obsahuje vizuálny materiál – prezentácie, ktoré ilustrujú rôzne aspekty EÚ.

Tieto prezentácie môžu byť užitočnou pomôckou pre učiteľov, rečníkov v oblasti problematiky EÚ, študentov a kohokoľvek, kto sa zaujíma o prezentácie o EÚ.

Ponúkajú jasné vysvetlenia toho, čo je to Európska únia, čo robí a ako funguje.

Prezentácie môžete používať bezplatne a bez obmedzení autorskými právami. Možno ich upravovať na vlastnú zodpovednosť.

Všetky snímky v jednom súbore

Základ Únie

Európska únia: 500 miliónov obyvateľov – 28 krajín

Na prevzatie

Zakladatelia

Na prevzatie

Symboly EÚ

Na prevzatie

24 úradných jazykov

Na prevzatie

Rozširovanie: od 6 k 28 krajinám

Na prevzatie

Veľké rozšírenie: Spojenie Východu a Západu

Na prevzatie

Kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny

Na prevzatie

Zmluvy – právny základ demokratickej spolupráce

Na prevzatie

Charta základných práv EÚ

Na prevzatie

Niekoľko základných údajov o Európe

Populácia EÚ v porovnaní so zvyškom sveta

Na prevzatie

Rozloha EÚ v porovnaní so zvyškom sveta

Na prevzatie

Bohatstvo EÚ v porovnaní so zvyškom sveta

Na prevzatie

Rozloha krajín EÚ

Na prevzatie

Počet obyvateľov v jednotlivých krajinách EÚ

Na prevzatie

HDP na obyvateľa: rozloženie bohatstva

Na prevzatie

Činnosti a úspechy EÚ

Európske hospodárstvo: spolu sme silnejší

Na prevzatie

Desať priorít pre Európu

Na prevzatie

Investičný plán pre Európu

Na prevzatie

Banková únia: bezpečné a spoľahlivé banky

Na prevzatie

Na čo používa EÚ svoje finančné prostriedky?

Na prevzatie

Zmeny klímy – celosvetový problém

Na prevzatie

Energetické zdroje v meniacom sa svete

Na prevzatie

Výskum – investície do vedomostnej spoločnosti

Na prevzatie

Solidárnosť v praxi: politika súdržnosti EÚ

Na prevzatie

Euro – jednotná mena pre Európanov

Na prevzatie

Boj s infláciou

Na prevzatie

Jednotný trh: sloboda voľby

Na prevzatie

Cestovanie bez hraníc

Na prevzatie

Lacnejšie mobilné telefonovanie v zahraničí

Na prevzatie

Štúdium v zahraničí

Na prevzatie

Zlepšovanie zdravia a životného prostredia

Na prevzatie

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Na prevzatie

EÚ: vývozca mieru a blahobytu

Na prevzatie

EÚ – významná obchodná veľmoc

Na prevzatie

EÚ – najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci na svete

Na prevzatie

Ochrana práv spotrebiteľov

Na prevzatie

Rodová rovnosť

Na prevzatie

Ako funguje EÚ

Traja kľúčoví hráči

Na prevzatie

Inštitúcie EÚ

Na prevzatie

Ako sa tvoria právne predpisy EÚ?

Na prevzatie

Európsky parlament – hlas ľudu

Na prevzatie

Európske politické skupiny

Na prevzatie

Rada ministrov – hlas členských štátov

Na prevzatie

Rada ministrov – ako sa hlasuje

Na prevzatie

Samit Európskej rady

Na prevzatie

Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku

Na prevzatie

Európska komisia – reprezentovanie spoločných záujmov

Na prevzatie

Súdny dvor – presadzovanie práva

Na prevzatie

Európsky ombudsman

Na prevzatie

The Európsky dvor audítorov : za peniaze získať hodnotu

Na prevzatie

Európska centrálna banka: riadenie eura

Na prevzatie

Európsky hospodársky a sociálny výbor : hlas občianskej spoločnosti

Na prevzatie

Výbor regiónov: hlas miestnej správy

Na prevzatie

Štátni zamestnanci pracujúci pre EÚ

Na prevzatie

Komunikácia s EÚ

Na prevzatie

Back to top