Uniunea Europeană

UE în imagini

Această pagină conține materiale vizuale – diapozitive de prezentare – care ilustrează diverse aspecte ale UE.

Diapozitivele pot constitui un instrument util pentru profesori, pentru vorbitorii pe teme comunitare și pentru toți cei interesați de susținerea unei prezentări despre UE.

Acestea explică într-un mod clar ce este Uniunea Europeană, cu ce se ocupă și cum funcționează.

Puteți folosi diapozitivele fără taxe sau restricții privind drepturile de autor și le puteți modifica pe propria răspundere.

Toate diapozitivele într-un singur fișier

Bazele Uniunii

Uniunea Europeană: 500 de milioane de locuitori – 28 de ţări

Descărcări

Fondatorii

Descărcări

Simbolurile UE

Descărcări

24 de limbi oficiale

Descărcări

Extinderea: de la şase la 28 de ţări

Descărcări

Marea extindere: Unirea dintre Est și Vest

Descărcări

Țări candidate și potențial candidate

Descărcări

Tratatele – baza cooperării democratice fondate pe principii de drept

Descărcări

Carta drepturilor fundamentale a UE

Descărcări

Câteva date cheie despre Europa

Populația UE în raport cu populația globului

Descărcări

Suprafața UE în raport cu suprafața globului

Descărcări

Cât de bogată este UE în comparaţie cu restul lumii?

Descărcări

Suprafaţa statelor UE

Descărcări

Populaţia statelor UE

Descărcări

PIB pe cap de locuitor: distribuirea bogăţiei

Descărcări

Activităţile şi realizările UE

Economia europeană: mai puternici împreună

Descărcări

Zece priorități pentru Europa

Descărcări

Un plan de investiții pentru Europa

Descărcări

Uniunea bancară: bănci sigure și fiabile

Descărcări

Cum îşi cheltuieşte UE banii?

Descărcări

Schimbările climatice – o provocare globală

Descărcări

Surse de energie într-o lume în schimbare

Descărcări

Cercetare - investind în societatea cunoaşterii

Descărcări

Solidaritatea pusă în practică: politica de coeziune

Descărcări

Euro – o monedă unică pentru cetăţenii europeni

Descărcări

Stoparea inflaţiei

Descărcări

Piaţa unică: libertatea de a alege

Descărcări

Libera circulaţie

Descărcări

Costuri mai mici de telefonie mobilă în străinătate

Descărcări

Studii în străinătate

Descărcări

Ameliorarea sănătăţii şi protecţia mediului

Descărcări

Un spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei

Descărcări

UE promovează pacea şi prosperitatea

Descărcări

UE – o putere comercială importantă

Descărcări

UE este cel mai mare furnizor de ajutor pentru dezvoltare din lume

Descărcări

Protecția drepturilor consumatorilor

Descărcări

Egalitate de gen

Descărcări

Cum funcționează UE

Trei actori cheie

Descărcări

Instituţiile UE

Descărcări

Cum se elaborează legislaţia UE

Descărcări

Parlamentul European – vocea cetăţenilor

Descărcări

Grupuri politice în Parlamentul European

Descărcări

Consiliul de Miniștri – vocea statelor membre

Descărcări

Consiliul de Miniștri – cum se votează

Descărcări

Summitul Consiliului European

Descărcări

Un înalt reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate

Descărcări

Comisia Europeană – promotoarea interesului comun

Descărcări

Curtea de Justiţie – respectarea legislaţiei

Descărcări

Ombudsmanul European

Descărcări

Curtea de Conturi Europeană – buna gestionare a banilor publici

Descărcări

Banca Centrală Europeană - gestionarea monedei euro

Descărcări

Comitetul Economic şi Social European - vocea societăţii civile

Descărcări

Comitetul Regiunilor - vocea administraţiilor locale

Descărcări

Funcţionari publici în slujba Uniunii Europene

Descărcări

Contactul cu UE

Descărcări

Back to top