European Union website, the official EU website

UE na slajdach

Na tej stronie znajduje się prezentacja dotycząca różnych aspektów UE.

Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.

Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.

Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie. Slajdy te można również na własną odpowiedzialność modyfikować.

Wszystkie slajdy w jednym pliku

Podstawa Unii


Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach

Do pobrania


Założyciele

Do pobrania


Symbole UE

Do pobrania


24 języki urzędowe

Do pobrania


Rozszerzenie: od 6 do 28 państw

Do pobrania


Wielkie rozszerzenie — zjednoczenie Wschodu z Zachodem

Do pobrania


Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci

Do pobrania


Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie

Do pobrania


Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Do pobrania

Fakty i liczby


Populacja UE w porównaniu z resztą świata

Do pobrania


Powierzchnia UE w porównaniu z resztą świata

Do pobrania


Wyniki ekonomiczne UE w porównaniu z innymi krajami

Do pobrania


Powierzchnia krajów członkowskich UE

Do pobrania


Liczba mieszkańców UE

Do pobrania


PKB na mieszkańca: rozkład bogactwa

Do pobrania

Działalność i osiągnięcia UE


Gospodarka europejska: silniejsi razem

Do pobrania


Dziesięć priorytetów dla Europy

Do pobrania


Plan inwestycyjny dla Europy

Do pobrania


Unia bankowa — bezpieczny i odpowiedzialny sektor bankowy

Do pobrania


Udział procentowy wydatków w budżecie UE

Do pobrania


Przeciwdziałanie zmianom klimatu naszą wspólną sprawą

Do pobrania


Źródła energii we współczesnym świecie

Do pobrania


Badania naukowe − inwestycje w społeczeństwo oparte na wiedzy

Do pobrania


Solidarność w praktyce − polityka spójności UE

Do pobrania


Euro – wspólna europejska waluta

Do pobrania


Wygrać z inflacją

Do pobrania


Jednolity rynek − swoboda wyboru

Do pobrania


Swoboda przemieszczania się

Do pobrania


Tańsze usługi telefonii komórkowej za granicą

Do pobrania


Za granicę po naukę

Do pobrania


Ochrona zdrowia i środowiska

Do pobrania


Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Do pobrania


Działania UE na rzecz pokoju i dobrobytu

Do pobrania


UE — lider handlu

Do pobrania


UE światowym liderem w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju

Do pobrania


Ochrona praw konsumentów

Do pobrania


Równość płci

Do pobrania

Zasady działania UE


Trzy główne instytucje

Do pobrania


Instytucje UE

Do pobrania


Jak powstaje prawo UE

Do pobrania


Parlament Europejski – głos obywateli

Do pobrania


Europejskie partie polityczne

Do pobrania


Rada Unii Europejskiej — głos państw członkowskich

Do pobrania


Rada Ministrów — jak głosuje

Do pobrania


Szczyt Rady Europejskiej

Do pobrania


Wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Do pobrania


Komisja Europejska – wspólne interesy UE

Do pobrania


Trybunał Sprawiedliwości – na straży prawa

Do pobrania


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Do pobrania


Europejski Trybunał Obrachunkowy − kontrola unijnych wydatków

Do pobrania


Europejski Bank Centralny − zarządzanie wspólną walutą

Do pobrania


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny − głos społeczeństwa obywatelskiego

Do pobrania


Komitet Regionów − głos samorządu lokalnego

Do pobrania


Praca w służbie cywilnej dla UE

Do pobrania


Informacje na temat Unii Europejskiej

Do pobrania