Unia Europejska

UE na slajdach

Na tej stronie znajduje się prezentacja dotycząca różnych aspektów UE.

Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.

Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.

Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie. Slajdy te można również na własną odpowiedzialność modyfikować.

Wszystkie slajdy w jednym pliku

Podstawa Unii

Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach

Do pobrania

Założyciele

Do pobrania

Symbole UE

Do pobrania

24 języki urzędowe

Do pobrania

Rozszerzenie: od 6 do 28 państw

Do pobrania

Wielkie rozszerzenie — zjednoczenie Wschodu z Zachodem

Do pobrania

Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci

Do pobrania

Traktaty – podstawa demokratycznej współpracy opartej na prawie

Do pobrania

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Do pobrania

Fakty i liczby

Populacja UE w porównaniu z resztą świata

Do pobrania

Powierzchnia UE w porównaniu z resztą świata

Do pobrania

Wyniki ekonomiczne UE w porównaniu z innymi krajami

Do pobrania

Powierzchnia krajów członkowskich UE

Do pobrania

Liczba mieszkańców UE

Do pobrania

PKB na mieszkańca: rozkład bogactwa

Do pobrania

Działalność i osiągnięcia UE

Gospodarka europejska: silniejsi razem

Do pobrania

Dziesięć priorytetów dla Europy

Do pobrania

Plan inwestycyjny dla Europy

Do pobrania

Unia bankowa — bezpieczny i odpowiedzialny sektor bankowy

Do pobrania

Udział procentowy wydatków w budżecie UE

Do pobrania

Przeciwdziałanie zmianom klimatu naszą wspólną sprawą

Do pobrania

Źródła energii we współczesnym świecie

Do pobrania

Badania naukowe − inwestycje w społeczeństwo oparte na wiedzy

Do pobrania

Solidarność w praktyce − polityka spójności UE

Do pobrania

Euro – wspólna europejska waluta

Do pobrania

Wygrać z inflacją

Do pobrania

Jednolity rynek − swoboda wyboru

Do pobrania

Swoboda przemieszczania się

Do pobrania

Tańsze usługi telefonii komórkowej za granicą

Do pobrania

Za granicę po naukę

Do pobrania

Ochrona zdrowia i środowiska

Do pobrania

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Do pobrania

Działania UE na rzecz pokoju i dobrobytu

Do pobrania

UE — lider handlu

Do pobrania

UE światowym liderem w dziedzinie pomocy na rzecz rozwoju

Do pobrania

Ochrona praw konsumentów

Do pobrania

Równość płci

Do pobrania

Zasady działania UE

Trzy główne instytucje

Do pobrania

Instytucje UE

Do pobrania

Jak powstaje prawo UE

Do pobrania

Parlament Europejski – głos obywateli

Do pobrania

Europejskie partie polityczne

Do pobrania

Rada Unii Europejskiej — głos państw członkowskich

Do pobrania

Rada Ministrów — jak głosuje

Do pobrania

Szczyt Rady Europejskiej

Do pobrania

Wysoki przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Do pobrania

Komisja Europejska – wspólne interesy UE

Do pobrania

Trybunał Sprawiedliwości – na straży prawa

Do pobrania

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Do pobrania

Europejski Trybunał Obrachunkowy − kontrola unijnych wydatków

Do pobrania

Europejski Bank Centralny − zarządzanie wspólną walutą

Do pobrania

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny − głos społeczeństwa obywatelskiego

Do pobrania

Komitet Regionów − głos samorządu lokalnego

Do pobrania

Praca w służbie cywilnej dla UE

Do pobrania

Informacje na temat Unii Europejskiej

Do pobrania

Back to top