Europese Unie

De EU in slides

Op deze pagina vindt u een aantal rijk geïllustreerde slides die verschillende aspecten van de EU belichten.

De slides helpen docenten, studenten en iedereen die een presentatie wil geven over de EU.

Ze verduidelijken wat de EU is, wat zij doet en hoe zij werkt.

U kunt de slides gebruiken zonder copyright beperking en u kunt wijzigen aanbrengen indien nodig.

Alle slides in één bestand

De basis van een Unie

De Europese Unie: 500 miljoen mensen – 28 landen

Downloads

Oprichters

Downloads

EU-symbolen

Downloads

24 officiële talen

Downloads

Uitbreiding: van zes naar 28 landen

Downloads

De grote uitbreiding: West- en Oost-Europa weer één

Downloads

Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Downloads

De verdragen – wettelijke basis voor democratische samenwerking

Downloads

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Downloads

Europa in cijfers

Bevolking van de EU vergeleken met de rest van de wereld

Downloads

De oppervlakte van de EU vergeleken met de rest van de wereld

Downloads

Hoe rijk is de EU vergeleken met de rest van de wereld?

Downloads

Hoe groot zijn de EU-landen?

Downloads

Hoeveel mensen wonen er in de EU?

Downloads

Bbp per inwoner: de verspreiding van welvaart

Downloads

EU-activiteiten en prestaties

De Europese economie: samen sterker

Downloads

Tien prioriteiten voor Europa

Downloads

Een investeringsplan voor Europa

Downloads

Bankenunie: veilige en betrouwbare banken

Downloads

Hoe besteedt de EU haar geld

Downloads

Klimaatverandering: een wereldwijde uitdaging

Downloads

Energiebronnen in een veranderende wereld

Downloads

Onderzoek - investeren in de kennismaatschappij

Downloads

Solidariteit in praktijk: het cohesiebeleid van de EU

Downloads

De euro – één munt voor de Europeanen

Downloads

Inflatie beperken

Downloads

De interne markt: keuzevrijheid

Downloads

Europa zonder grenzen

Downloads

Goedkoper mobiel bellen in het buitenland

Downloads

Leren in het buitenland

Downloads

Gezondheid en milieu

Downloads

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Downloads

De EU: exporteur van vrede en welvaart

Downloads

De EU – een grote handelsmacht

Downloads

De EU is de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld

Downloads

Bescherming van consumentenrechten

Downloads

Gendergelijkheid

Downloads

Hoe de EU functioneert

Drie kopstukken

Downloads

De EU-instellingen

Downloads

Zo worden EU-wetten gemaakt

Downloads

Het Europees Parlement – de stem van het volk

Downloads

De Europese politieke partijen

Downloads

Raad van Ministers – de stem van de lidstaten

Downloads

De Raad van Ministers – hoe ze stemmen

Downloads

Europese Raad/Europese top

Downloads

Een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Downloads

De Europese Commissie – op de bres voor het algemeen belang

Downloads

Het Hof van Justitie – de wet boven alles

Downloads

De Europese Ombudsman

Downloads

De Europese Rekenkamer - waar voor uw geld

Downloads

De Europese Centrale Bank - beheert de euro

Downloads

Het Europees Economisch en Sociaal Comité - de stem van het maatschappelijk middenveld

Downloads

Het Comité van de Regio’s - de stem van de lokale overheden

Downloads

Ambtenaren die voor de EU werken

Downloads

Contact opnemen met de EU

Downloads

Back to top