Unjoni Ewrope

Ritratti tal-UE

Din il-paġna fiha materjal viżiv - preżentazzjoni bis-slajds - li turi diversi aspetti tal-UE.

Dawn l-islajds jaf ikunu għodda utli għall-għalliema, għall-kelliema dwar kwistjonijiet tal-UE, għall-istudenti u għal kwalunkwe persuna interessata li tagħti preżentazzjoni dwar l-UE.

Joffru spegazzjonijiet ċari dwar x'inhi, x'tagħmel u kif taħdem l-Unjoni Ewropea.

Tista' tuża l-islajds mingħajr ebda ħlas jew restrizzjoni tad-drittijiet tal-awtur, u tista' timmodifikahom bir-responsabbiltà tiegħek.

L-islides kollha f'fajl wieħed

Il-bażi għal Unjoni

L-Unjoni Ewropea: 500 miljun ruħ – 28 pajjiż

Downloads

Il-Fundaturi

Downloads

Is-simboli tal-UE

Downloads

24 lingwa uffiċjali

Downloads

Tkabbir: minn sitt pajjiżi għal 28

Downloads

It-tkabbir il-kbir: Unifikazzjoni tal-Lvant u tal-Punent

Downloads

Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali

Downloads

It-Trattati – il-bażi għall-kooperazzjoni demokratika mibnija fuq il-liġi

Downloads

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE

Downloads

Xi ċifri ewlenin dwar l-Ewropa

Il-popolazzjoni tal-UE meta mqabbla mal-bqija tad-dinja

Downloads

Iż-żona tal-wiċċ tal-UE meta mqabbel mal-bqija tad-dinja

Downloads

Kemm hi għanja l-UE meta mqabbla mal-bqija tad-dinja?

Downloads

Kemm huma kbar il-pajjiżi tal-UE?

Downloads

Kemm jgħixu nies fl-UE?

Downloads

Il-PDG għal kull abitant: il-firxa tal-ġid

Downloads

Attivitajiet u kisbiet tal-UE

L-ekonomija Ewropea: msaħħa fl-għaqda

Downloads

Għaxar prijoritajiet għall-Ewropa

Downloads

Pjan ta’ investiment għall-Ewropa

Downloads

L-Unjoni Bankarja: banek sikuri u affidabbli

Downloads

L-UE, kif tonfoq il-flus tagħha?

Downloads

It-tibdil fil-klima – sfida globali

Downloads

Sorsi tal-enerġija f’dinja li qed tinbidel

Downloads

Ir-riċerka - investiment fis-soċjetà tal-għarfien

Downloads

Is-solidarjetà fil-prattika: il-politika ta’ koeżjoni tal-UE

Downloads

L-ewro – munita unika għall-Ewropej

Downloads

Negħlbu l-inflazzjoni

Downloads

Is-suq uniku: il-libertà tal-għażla

Downloads

Liberi li mmorru fejn irridu

Downloads

Mowbajl irħas barra minn pajjiżek

Downloads

Siefer biex titgħallem

Downloads

Intejbu s-saħħa u l-ambjent

Downloads

Żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja

Downloads

L-UE: tesporta l-paċi u l-prosperità

Downloads

L-UE – saħħa kummerċjali maġġuri

Downloads

L-UE tipprovdi l-ikbar għajnuna għall-iżvilupp fid-dinja

Downloads

Għajnuna biex issolvi l-problemi

Downloads

Ugwaljanza bejn is-sessi

Downloads

Kif taħdem l-UE

Tliet parteċipanti ewlenin

Downloads

L-istituzzjonijiet tal-UE

Downloads

Kif jinħolqu l-liġijiet tal-UE

Downloads

Il-Parlament Ewropew – leħen il-poplu

Downloads

Il-Partiti Politiċi Ewropej

Downloads

Kunsill tal-Ministri – leħen l-Istati Membri

Downloads

Il-Kunsill tal-Ministri – kif jivvutaw

Downloads

Is-samit tal-Kunsill Ewropew

Downloads

Rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u s-sigurtà

Downloads

Il-Kummissjoni Ewropea – tippromwovi l-interessi komuni

Downloads

Il-Qorti tal-Ġustizzja – iż-żamma tal-liġi

Downloads

L-Ombudsman Ewropew

Downloads

Il-Qorti tal-Awdituri Ewropea: valur aħjar għal flusek

Downloads

Il-Bank Ċentrali Ewropew: il-ġestjoni tal-ewro

Downloads

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali: leħen is-soċjetà ċivili

Downloads

Il-Kumitat tar-Reġjuni: leħen il-gvern lokali

Downloads

Ħaddiema taċ-ċivil li jaħdmu għall-UE

Downloads

Kif tista' tikkuntattja lill-UE

Downloads

Back to top