Eiropas Savienība

Prezentāciju materiāls par ES

Prezentāciju materiāls par ES

Šī lapa satur vizuālus materiālus — slaidu prezentācijas —, kas ilustrē dažādus ES aspektus.

Šie slaidi var būt noderīgs rīks skolotājiem, lektoriem par ES jautājumiem, studentiem, skolēniem un ikvienam, kas vēlas sniegt prezentāciju par ES.

Tie precīzi paskaidro, kas ir Eiropas Savienība, ko tā dara un kā tā darbojas.

Slaidus varat izmantot bez maksas vai autortiesību ierobežojumiem, kā arī pārveidot tos uz savu atbildību.

Visi slaidi vienā datnē

 

Back to top