Eiropas Savienība

Prezentāciju materiāls par ES

Prezentāciju materiāls par ES

Šī lapa satur vizuālus materiālus — slaidu prezentācijas —, kas ilustrē dažādus ES aspektus.

Šie slaidi var būt noderīgs rīks skolotājiem, lektoriem par ES jautājumiem, studentiem, skolēniem un ikvienam, kas vēlas sniegt prezentāciju par ES.

Tie precīzi paskaidro, kas ir Eiropas Savienība, ko tā dara un kā tā darbojas.

Slaidus varat izmantot bez maksas vai autortiesību ierobežojumiem, kā arī pārveidot tos uz savu atbildību.

Visi slaidi vienā datnē

Savienības pamats

Eiropas Savienība:500 miljoni cilvēku – 28 valstis

Lejupielādes

Dibinātāji

Lejupielādes

ES simboli

Lejupielādes

24 oficiālās valodas

Lejupielādes

Paplašināšanās: no 6 līdz 28 valstīm

Lejupielādes

Lielā paplašināšanās: austrumu un rietumu apvienošana

Lejupielādes

Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

Lejupielādes

Pamatlīgumi – uz tiesiskuma balstītas demokrātiskas sadarbības pamats

Lejupielādes

ES Pamattiesību harta

Lejupielādes

Eiropa skaitļos

ES iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar pārējo pasauli

Lejupielādes

ES platība salīdzinājumā ar pārējo pasauli

Lejupielādes

Cik bagāta ir ES salīdzinājumā ar citām valstīm?

Lejupielādes

Cik lielas ir ES dalībvalstis?

Lejupielādes

Cik cilvēku dzīvo ES?

Lejupielādes

IKP uz vienu iedzīvotāju: bagātības sadalījums

Lejupielādes

ES darbība un veikums

Eiropas ekonomika: spēcīgāka kopā

Lejupielādes

Eiropas desmit prioritātes

Lejupielādes

Ieguldījumu plāns Eiropai

Lejupielādes

Banku savienība: drošas un uzticamas bankas

Lejupielādes

Kā ES izlieto savu naudu?

Lejupielādes

Klimata pārmaiņas – izaicinājums visai pasaulei

Lejupielādes

Enerģijas avoti mainīgā pasaulē

Lejupielādes

Pētniecība – ieguldījumi zināšanu sabiedrībā

Lejupielādes

Solidaritāte praksē – ES kohēzijas politika

Lejupielādes

Eiro – Eiropas vienotā valūta

Lejupielādes

Nost ar inflāciju

Lejupielādes

Vienotais tirgus – izvēles brīvība

Lejupielādes

Pasaule vaļā

Lejupielādes

Lētāki mobilie sakari ārzemēs

Lejupielādes

Mācības ārzemēs

Lejupielādes

Labāka veselība un vide

Lejupielādes

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Lejupielādes

ES — miera un labklājības nesēja

Lejupielādes

ES — tirdzniecības lielvara

Lejupielādes

ES sniedz vislielāko palīdzību attīstībai pasaulē

Lejupielādes

Patērētāju tiesību aizsargāšana

Lejupielādes

Dzimumu vienlīdzība

Lejupielādes

Kā ES darbojas

Trīs svarīgākās instances

Lejupielādes

ES institūcijas

Lejupielādes

Kā top ES tiesību akti?

Lejupielādes

Eiropas Parlaments — tautas balss

Lejupielādes

Eiropas politiskās partijas

Lejupielādes

Ministru padome — dalībvalstu balss

Lejupielādes

Ministru Padome — kā notiek balsošana

Lejupielādes

Augstākā līmeņa tikšanās Eiropadomē

Lejupielādes

ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos

Lejupielādes

Eiropas Komisija — kopējo interešu aizstāvība

Lejupielādes

Eiropas Kopienu Tiesa — likumības uzturētāja

Lejupielādes

Eiropas ombuds

Lejupielādes

Eiropas Revīzijas palāta kontrolē naudas tērēšanu

Lejupielādes

Eiropas Centrālā banka pārvalda eiro

Lejupielādes

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — pilsoniskās sabiedrības balss

Lejupielādes

Reģionu komiteja — pašvaldību balss

Lejupielādes

ES dirbantys pareigūnai

Lejupielādes

Sazināšanās ar ES

Lejupielādes

Back to top