European Union website, the official EU website

Prezentāciju materiāls par ES

Prezentāciju materiāls par ES

Šī lapa satur vizuālus materiālus — slaidu prezentācijas —, kas ilustrē dažādus ES aspektus.

Šie slaidi var būt noderīgs rīks skolotājiem, lektoriem par ES jautājumiem, studentiem, skolēniem un ikvienam, kas vēlas sniegt prezentāciju par ES.

Tie precīzi paskaidro, kas ir Eiropas Savienība, ko tā dara un kā tā darbojas.

Slaidus varat izmantot bez maksas vai autortiesību ierobežojumiem, kā arī pārveidot tos uz savu atbildību.

Visi slaidi vienā datnē

Savienības pamats


Eiropas Savienība:500 miljoni cilvēku – 28 valstis

Lejupielādes


Dibinātāji

Lejupielādes


ES simboli

Lejupielādes


24 oficiālās valodas

Lejupielādes


Paplašināšanās: no 6 līdz 28 valstīm

Lejupielādes


Lielā paplašināšanās: austrumu un rietumu apvienošana

Lejupielādes


Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis

Lejupielādes


Pamatlīgumi – uz tiesiskuma balstītas demokrātiskas sadarbības pamats

Lejupielādes


ES Pamattiesību harta

Lejupielādes

Eiropa skaitļos


ES iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar pārējo pasauli

Lejupielādes


ES platība salīdzinājumā ar pārējo pasauli

Lejupielādes


Cik bagāta ir ES salīdzinājumā ar citām valstīm?

Lejupielādes


Cik lielas ir ES dalībvalstis?

Lejupielādes


Cik cilvēku dzīvo ES?

Lejupielādes


IKP uz vienu iedzīvotāju: bagātības sadalījums

Lejupielādes

ES darbība un veikums


Eiropas ekonomika: spēcīgāka kopā

Lejupielādes


Eiropas desmit prioritātes

Lejupielādes


Ieguldījumu plāns Eiropai

Lejupielādes


Banku savienība: drošas un uzticamas bankas

Lejupielādes


Kā ES izlieto savu naudu?

Lejupielādes


Klimata pārmaiņas – izaicinājums visai pasaulei

Lejupielādes


Enerģijas avoti mainīgā pasaulē

Lejupielādes


Pētniecība – ieguldījumi zināšanu sabiedrībā

Lejupielādes


Solidaritāte praksē – ES kohēzijas politika

Lejupielādes


Eiro – Eiropas vienotā valūta

Lejupielādes


Nost ar inflāciju

Lejupielādes


Vienotais tirgus – izvēles brīvība

Lejupielādes


Pasaule vaļā

Lejupielādes


Lētāki mobilie sakari ārzemēs

Lejupielādes


Mācības ārzemēs

Lejupielādes


Labāka veselība un vide

Lejupielādes


Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Lejupielādes


ES — miera un labklājības nesēja

Lejupielādes


ES — tirdzniecības lielvara

Lejupielādes


ES sniedz vislielāko palīdzību attīstībai pasaulē

Lejupielādes


Patērētāju tiesību aizsargāšana

Lejupielādes


Dzimumu vienlīdzība

Lejupielādes

Kā ES darbojas


Trīs svarīgākās instances

Lejupielādes


ES institūcijas

Lejupielādes


Kā top ES tiesību akti?

Lejupielādes


Eiropas Parlaments — tautas balss

Lejupielādes


Eiropas politiskās partijas

Lejupielādes


Ministru padome — dalībvalstu balss

Lejupielādes


Ministru Padome — kā notiek balsošana

Lejupielādes


Augstākā līmeņa tikšanās Eiropadomē

Lejupielādes


ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos

Lejupielādes


Eiropas Komisija — kopējo interešu aizstāvība

Lejupielādes


Eiropas Kopienu Tiesa — likumības uzturētāja

Lejupielādes


Eiropas ombuds

Lejupielādes


Eiropas Revīzijas palāta kontrolē naudas tērēšanu

Lejupielādes


Eiropas Centrālā banka pārvalda eiro

Lejupielādes


Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — pilsoniskās sabiedrības balss

Lejupielādes


Reģionu komiteja — pašvaldību balss

Lejupielādes


ES dirbantys pareigūnai

Lejupielādes


Sazināšanās ar ES

Lejupielādes