Europska unija

EU u slajdovima

Na ovoj su stranici vizualno – kroz prezentacije sa slajdovima – predstavljeni razni vidovi EU-a.

Slajdovi mogu biti korisni nastavnicima, govornicima koji se bave temama povezanima s EU-om, učenicima i studentima te bilo kome drugome tko želi održati prezentaciju o EU-u.

Na njima je jasno predstavljeno što je Europska unije, koje su njezine zadaće i kako funkcionira.

Slajdovi su dostupni besplatno i nisu ograničeni autorskim pravom te ih možete sami mijenjati na vlastitu odgovornost.

Svi slajdovi u jednoj datoteci

Temelj unije

Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Preuzimanja

Osnivači

Preuzimanja

Simboli Europske unije

Preuzimanja

24 službena jezika

Preuzimanja

Proširenje: sa šest na 28 zemalja

Preuzimanja

Veliko proširenje: ujedinjavanje istoka i zapada

Preuzimanja

Zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati

Preuzimanja

Ugovori – temelj za demokratsku suradnju izgrađenu na vladavini prava

Preuzimanja

Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Preuzimanja

Ključne brojke vezane uz Europu

Stanovništvo Europske unije u usporedbi s ostalim dijelovima svijeta

Preuzimanja

Površina Europske unije u usporedbi s ostatkom svijeta

Preuzimanja

Koliko je Europska unija bogata u usporedbi s ostatkom svijeta?

Preuzimanja

Koliko su velike zemlje Europske unije?

Preuzimanja

Koliko ljudi živi u Europskoj uniji?

Preuzimanja

BDP po stanovniku: raspodjela bogatstva

Preuzimanja

Aktivnosti i postignuća EU-a

Europsko gospodarstvo: jači zajedno

Preuzimanja

Deset prioriteta za Europu

Preuzimanja

Investicijski plan za Europu

Preuzimanja

Bankarska unija: sigurne i pouzdane banke

Preuzimanja

Kako EU troši svoj novac?

Preuzimanja

Promjena klime – globalni izazov

Preuzimanja

Izvori energije u svijetu koji se mijenja

Preuzimanja

Istraživanje − ulaganje u društvo znanja

Preuzimanja

Solidarnost na djelu: kohezijska politika Europske unije

Preuzimanja

Euro – jedinstvena valuta za Europljane

Preuzimanja

Pobjeda nad inflacijom

Preuzimanja

Jedinstveno tržište: sloboda izbora

Preuzimanja

Sloboda kretanja

Preuzimanja

Jeftinije mobilne usluge u inozemstvu

Preuzimanja

Učenje u inozemstvu

Preuzimanja

Unaprjeđivanje zdravlja i okoliša

Preuzimanja

Prostor slobode, sigurnosti i pravde

Preuzimanja

EU: izvoznik mira i prosperiteta

Preuzimanja

EU – važna trgovinska sila

Preuzimanja

EU je najveći pružatelj pomoći za razvoj u svijetu

Preuzimanja

Zaštita potrošačkih prava

Preuzimanja

Ravnopravnost spolova

Preuzimanja

Kako funkcionira EU?

Tri ključna igrača

Preuzimanja

Institucije Europske unije

Preuzimanja

Kako se donose zakoni Europske unije

Preuzimanja

Europski parlament – glas naroda

Preuzimanja

Europske političke stranke

Preuzimanja

Vijeće ministara – glas zemalja članica

Preuzimanja

Vijeće ministara – glasanje

Preuzimanja

Sastanak Europskog vijeća

Preuzimanja

Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnost

Preuzimanja

Europska komisija – promicatelj zajedničkih interesa

Preuzimanja

Sud pravde – zagovaratelj zakona

Preuzimanja

Europski ombudsman

Preuzimanja

Europski sud revizora: osigurava vrijednost za vaš novac

Preuzimanja

Europska središnja banka: upravlja eurom

Preuzimanja

Europski ekonomski i socijalni odbor: glas civilnog društva

Preuzimanja

Odbor regija: glas lokalnih vlasti

Preuzimanja

Službenici koji rade za Europsku uniju

Preuzimanja

Stupanje u kontakt s Europskom unijom

Preuzimanja

Back to top