European Union website, the official EU website

EU u slajdovima

Na ovoj su stranici vizualno – kroz prezentacije sa slajdovima – predstavljeni razni vidovi EU-a.

Slajdovi mogu biti korisni nastavnicima, govornicima koji se bave temama povezanima s EU-om, učenicima i studentima te bilo kome drugome tko želi održati prezentaciju o EU-u.

Na njima je jasno predstavljeno što je Europska unije, koje su njezine zadaće i kako funkcionira.

Slajdovi su dostupni besplatno i nisu ograničeni autorskim pravom te ih možete sami mijenjati na vlastitu odgovornost.

Svi slajdovi u jednoj datoteci

Temelj unije


Europska unija: 500 milijuna ljudi – 28 država

Preuzimanja


Osnivači

Preuzimanja


Simboli Europske unije

Preuzimanja


24 službena jezika

Preuzimanja


Proširenje: sa šest na 28 zemalja

Preuzimanja


Veliko proširenje: ujedinjavanje istoka i zapada

Preuzimanja


Zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati

Preuzimanja


Ugovori – temelj za demokratsku suradnju izgrađenu na vladavini prava

Preuzimanja


Povelja Europske unije o temeljnim pravima

Preuzimanja

Ključne brojke vezane uz Europu


Stanovništvo Europske unije u usporedbi s ostalim dijelovima svijeta

Preuzimanja


Površina Europske unije u usporedbi s ostatkom svijeta

Preuzimanja


Koliko je Europska unija bogata u usporedbi s ostatkom svijeta?

Preuzimanja


Koliko su velike zemlje Europske unije?

Preuzimanja


Koliko ljudi živi u Europskoj uniji?

Preuzimanja


BDP po stanovniku: raspodjela bogatstva

Preuzimanja

Aktivnosti i postignuća EU-a


Europsko gospodarstvo: jači zajedno

Preuzimanja


Deset prioriteta za Europu

Preuzimanja


Investicijski plan za Europu

Preuzimanja


Bankarska unija: sigurne i pouzdane banke

Preuzimanja


Kako EU troši svoj novac?

Preuzimanja


Promjena klime – globalni izazov

Preuzimanja


Izvori energije u svijetu koji se mijenja

Preuzimanja


Istraživanje − ulaganje u društvo znanja

Preuzimanja


Solidarnost na djelu: kohezijska politika Europske unije

Preuzimanja


Euro – jedinstvena valuta za Europljane

Preuzimanja


Pobjeda nad inflacijom

Preuzimanja


Jedinstveno tržište: sloboda izbora

Preuzimanja


Sloboda kretanja

Preuzimanja


Jeftinije mobilne usluge u inozemstvu

Preuzimanja


Učenje u inozemstvu

Preuzimanja


Unaprjeđivanje zdravlja i okoliša

Preuzimanja


Prostor slobode, sigurnosti i pravde

Preuzimanja


EU: izvoznik mira i prosperiteta

Preuzimanja


EU – važna trgovinska sila

Preuzimanja


EU je najveći pružatelj pomoći za razvoj u svijetu

Preuzimanja


Zaštita potrošačkih prava

Preuzimanja


Ravnopravnost spolova

Preuzimanja

Kako funkcionira EU?


Tri ključna igrača

Preuzimanja


Institucije Europske unije

Preuzimanja


Kako se donose zakoni Europske unije

Preuzimanja


Europski parlament – glas naroda

Preuzimanja


Europske političke stranke

Preuzimanja


Vijeće ministara – glas zemalja članica

Preuzimanja


Vijeće ministara – glasanje

Preuzimanja


Sastanak Europskog vijeća

Preuzimanja


Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnost

Preuzimanja


Europska komisija – promicatelj zajedničkih interesa

Preuzimanja


Sud pravde – zagovaratelj zakona

Preuzimanja


Europski ombudsman

Preuzimanja


Europski sud revizora: osigurava vrijednost za vaš novac

Preuzimanja


Europska središnja banka: upravlja eurom

Preuzimanja


Europski ekonomski i socijalni odbor: glas civilnog društva

Preuzimanja


Odbor regija: glas lokalnih vlasti

Preuzimanja


Službenici koji rade za Europsku uniju

Preuzimanja


Stupanje u kontakt s Europskom unijom

Preuzimanja