Euroopan Unioni

EU-diaesitys

Tämä sivu sisältää kuvallista materiaalia diaesityksinä, jotka havainnollistavat Euroopan unionia.

Esitykset voivat olla hyödyllinen työkalu opettajille, EU-asioista puhuville, opiskelijoille ja muille, jotka haluavat esitelmöidä Euroopan unionista.

Ne selittävät selkeästi, mitä Euroopan unioni on, mitä se tekee ja miten se toimii.

Esitysten käyttö on maksutonta ja sitä ei ole rajoitettu tekijänoikeuksilla. Voit myös muokata esityksiä omalla vastuullasi.

Diaesitys yhtenä tiedostona

EU:n perusta

Euroopan unioni: 500 miljoonaa ihmistä – 28 maata

Ladattavat tiedostot

Perustajat

Ladattavat tiedostot

EU:n symbolit

Ladattavat tiedostot

24 virallista kieltä

Ladattavat tiedostot

Laajentuminen 28 jäsenvaltion unioniksi

Ladattavat tiedostot

Suuri laajentuminen: idän ja lännen yhdistyminen

Ladattavat tiedostot

Ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat

Ladattavat tiedostot

Perussopimukset – demokraattisen yhteistyön oikeusperusta

Ladattavat tiedostot

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Ladattavat tiedostot

Tilastotietoa EU:sta

EU:n väestö verrattuna muuhun maailmaan

Ladattavat tiedostot

EU:n pinta-ala verrattuna muuhun maailmaan

Ladattavat tiedostot

EU:n talous ja hyvinvointi suhteessa muuhun maailmaan

Ladattavat tiedostot

EU-maat suurimmasta pienimpään

Ladattavat tiedostot

EU-maiden väkiluku

Ladattavat tiedostot

BKT asukasta kohti: varallisuuden jakautuminen

Ladattavat tiedostot

EU:n toiminta ja saavutukset

Euroopan talous: vahvempi yhdessä

Ladattavat tiedostot

EU:n kymmenen painopistettä

Ladattavat tiedostot

Euroopan investointiohjelma

Ladattavat tiedostot

Pankkiunioni: turvalliset ja luotettavat pankit

Ladattavat tiedostot

Miten EU:n varat käytetään?

Ladattavat tiedostot

Ilmastonmuutos – globaali haaste

Ladattavat tiedostot

Energialähteet muuttuvassa maailmassa

Ladattavat tiedostot

Tutkimus – investointeja osaamistalouteen

Ladattavat tiedostot

Käytännön solidaarisuutta: EU:n koheesiopolitiikka

Ladattavat tiedostot

Euro – Euroopan yhteinen raha

Ladattavat tiedostot

Inflaation torjunta

Ladattavat tiedostot

Sisämarkkinat – valinnan vapautta

Ladattavat tiedostot

Vapaa liikkuvuus

Ladattavat tiedostot

Halvemmat matkapuhelinkulut ulkomailla

Ladattavat tiedostot

Opiskelu ulkomailla

Ladattavat tiedostot

Terveyden edistäminen ja ympäristönsuojelu

Ladattavat tiedostot

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

Ladattavat tiedostot

EU – rauhan ja hyvinvoinnin edistäjä

Ladattavat tiedostot

EU – kauppamahti

Ladattavat tiedostot

EU on maailman suurin kehitysavun antaja

Ladattavat tiedostot

Kuluttajien oikeuksien turvaaminen

Ladattavat tiedostot

Sukupuolten tasa-arvo

Ladattavat tiedostot

Näin EU toimii

Kolme tärkeintä toimijaa

Ladattavat tiedostot

EU:n toimielimet

Ladattavat tiedostot

Miten EU-lainsäädäntö syntyy

Ladattavat tiedostot

Europaparlamentet – folkets röst

Ladattavat tiedostot

Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät

Ladattavat tiedostot

Ministerineuvosto – jäsenvaltioiden äänitorvi

Ladattavat tiedostot

Ministerineuvosto - miten he äänestävät

Ladattavat tiedostot

Eurooppa-neuvosto

Ladattavat tiedostot

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Ladattavat tiedostot

Euroopan komissio – yhteisen edun ajaja

Ladattavat tiedostot

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin – lakien soveltamisen valvoja

Ladattavat tiedostot

Euroopan oikeusasiamies

Ladattavat tiedostot

Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo yhteisten varojen käyttöä

Ladattavat tiedostot

Euroopan keskuspankki vastaa euron hallinnoinnista

Ladattavat tiedostot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea — kansalaisyhteiskunnan ääni

Ladattavat tiedostot

Alueiden komitea — paikallishallinnon ääni

Ladattavat tiedostot

EU:n palveluksessa olevat virkamiehet

Ladattavat tiedostot

Yhteyden ottaminen EU:hun

Ladattavat tiedostot

Back to top